ข้ามไปเนื้อหา

วัดเลียบราษฎร์บำรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเลียบราษฎร์บำรุง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเลียบราษฎร์บำรุง, วัดเลียบ, วัดเลียบราชสัทธาราม
ที่ตั้งแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุนทรธรรมบัณฑิต (ธวัชชัย ถาวรธมฺโม)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเลียบราษฎร์บำรุง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่

วัดเลียบราษฎร์บำรุงสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2310 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เข้าใจว่าราษฎรแถวนั้นน่าจะช่วยกันสร้าง เดิมคงมีนามว่า วัดเลียบ ครั้นต่อมามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ได้มาช่วยอุปถัมน์บำรุงวัดบ้างตามสมควร จึงได้นามว่า วัดเลียบราชสัทธาราม กาลเวลาผ่านไปเสนาสนะต่าง ๆ ได้ชำรุดทรุดโทรม ราษฎรทั่วไปจึงพร้อมใจกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้นามว่า "วัดเลียบราษฎร์บำรุง"[1] วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519[2] บริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประถมศึกษา ในที่ดิน 2 ไร่

อุโบสถทรงจัตุรมุขมีกำแพงแก้วโดยรอบมีซุ้มเสมาทรงจตุรมุข 8 ซุ้ม ซึ่งภายในมีพระประธานองค์ใหญ่ มีพระมหากัจจายนะ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางสมาธิ 2 องค์ และพระปัญจวัคคีย์ 5 พระองค์ อีกสถานที่สำคัญของวัด คือ อาคารธมมรโส สถานที่เกจิอาจารย์หลวงพ่อสร้อย ธมมรโส ซึ่งมรณะภาพไปเมื่อ พ.ศ. 2542 นอนสงบในโลงแก้วโดยสรีระร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย ยังมีรูปปั้นหลวงปู่สรวง

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระอธิการผาด
  • พระอธิการช่วย
  • พระครูสุคนธศีล (หอม อภินนฺโท)
  • พระครูสุนทรธรรมบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

  1. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 269–270.
  2. "วัดเลียบราษฎร์บำรุ". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.