วัดเมืองกาย (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเมืองกาย
แผนที่
ที่ตั้งตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อแดง
เจ้าอาวาสพระอธิการบุญจันทร์ ชุติธมโม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเมืองกาย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 24 ไร่ ปัจจุบัน พระอธิการบุญจันทร์ ชุติธมโม เป็นเจ้าอาวาส[1]

วัดเมืองกายตั้งเมื่อ พ.ศ. 2367 สันนิษฐานว่าผู้สร้างวัด คือ ชาวเวียงจันทน์ที่ได้อพยพมาอยู่ในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และตั้งชื่อตามวัดเดิมในเวียงจันทน์เพื่อระลึกถึงบ้านเมืองที่จากมา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถสร้างตามศิลปะแบบเวียงจันทน์ ได้รับการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้ง จึงเปลี่ยนรูปลักษณ์หลายอย่าง จิตรกรรมภายในอุโบสถเก่านั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเขียนโดยช่างพื้นบ้านในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดูจากรูปแบบสถาปัตยกรรมและการแต่งกาย จิตรกรรมที่นี่ได้รับการอนุรักษ์มา 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2531 และ 2557 ผนังบริเวณระดับเหนือหน้าต่างและประตูวาดรูปพระอดีตพุทธประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วพร้อมด้วยอัครสาวกซ้ายขวาไว้โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ส่วนผนังที่อยู่ระหว่างประตูและหน้าต่างวาดพุทธประวัติ เวสสันดรชาดกและวิถีชีวิตชาวบ้าน แต่เหลือให้ชมเพียงแค่ 3 ด้าน ส่วนที่อยู่ด้านหลังพระประธานได้ถูกฉาบปูนทับไปหมดแล้วในการบูรณะครั้งแรกเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับอาคาร เช่นเดียวกับภาพในระดับใต้หน้าต่างที่ถูกฉาบปูนทับไปหมดเช่นกัน ประธานคือ หลวงพ่อแดง มีอายุกว่า 200 ปี เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา ถึงต้นรัตนโกสินทร์[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดเมืองกาย". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "พระอุโบสถเก่าวัดเมืองกาย". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.