วัดอุดมธรรมวิมุตติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดอุดมธรรมวิมุตติ
ชื่อสามัญวัดอุดมธรรมวิมุตติ, วัดอุดมธรรมโปษะกฤษณะวราราม
ที่ตั้งแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดอุดมธรรมวิมุตติ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัดอุดมธรรมวิมุตติ เดิมมีชื่อว่า วัดอุดมธรรมโปษะกฤษณะวราราม ก่อตั้งขึ้นด้วยศรัทธาของศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ ถวายที่ดินจำนวน 3 ไร่ 2 งาน แด่พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2534 จึงได้นามวัดเดิมตามผู้ถวายที่ดิน วัดได้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และสร้างเสนาสนะตามลำดับ เพื่อให้เป็นสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ เป็นที่บำเพ็ญกุศลของประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีพระครูสังฆวิชัย (ชัยวัฒน์) เป็นประธานสงฆ์ดูแลประจำ อีกทั้งบรรดาทายาทของศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะได้พร้อมใจกันจัดกฐินสามัคคีเพื่อทอดถวายเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้ครบ 6 ไร่[1] นายอภิราม โปษะกฤษณะได้ขออนุญาตสร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยใช้นามวัดว่า "วัดอุดมธรรมวิมุตติ"[2] อันมีความหมายว่า "วัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมของการหลุดพ้น"

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระครูสังฆวิชัย (ไชยวัฒน์ อภิวฑฺฒโน)

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติวัดอุดมธรรมโปษะกฤษณะวราราม".
  2. "ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา [วัดอุดมธรรมวิมุตติ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.