วัดห้วยลี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดห้วยลี่
โบสถ์วัดห้วยลี่.JPG
ที่ตั้งตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดห้วยลี่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 58 บ้านห้วยลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[1]

ประวัติความเป็นมา[แก้]

ตามประวัติ วัดห้วยลี่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ 2430 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่เศษ น.ส. 3 ก เลขที่ 10[1] บริเวณที่ตั้งวัดห้วยลี่ในสมัยก่อนนั้น มีลำห้วยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำและพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านในละแวกนั้นและที่ใกล้เคียง ต่างก็พากันมาจับสัตว์น้ำไปเป็นอาหาร โดยชาวบ้านนิยมใช้อุปกรณ์สำหรับจับ(ดัก)สัตว์น้ำหรือปลา ชนิดหนึ่งที่ทำมาจากไม้ไผ่ ที่มีชื่อเรียกว่า “ลี่” ที่มาจากภาษาอีสาน ที่แปลว่า "ที่ดักปลา" นำมาดักจับสัตว์น้ำ(ปลา)ในลำห้วยแห่งนี้ จึงมีการเรียกขานลำห้วยนี้ว่า “ห้วยลี่” และเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านห้วยลี่” และต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ว่า “วัดห้วยลี่” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ศาสนสถาน[แก้]

โบสถ์ภายในวัดในปี พ.ศ. 2559
 • อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร
 • หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485 ลักษณะ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร
 • ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485 ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความกว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร
 • กุฏิสงฆ์ ลักษณะเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 • วิหารเจดีย์ (จิรธรรมเจดีย์) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรง "ระฆังคว่ำ 8 เหลี่ยม"

นอกจากนี้ ยังมี หอระฆัง ฌาปนสถาน เมรุ ศาลาอเนกประสงค์ โรงเก็บพัสดุ โรงครัว และซุ้มประตูวัด[1]

ศาสนวัตถุ[แก้]

 • พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย (พระพุทธชินราช) ขนาดพระเพลากว้าง 40 นิ้ว สูง 50 นิ้ว สร้างเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518[1]
 • พระประธานประจำวิหารเจดีย์ ปางมารวิชัย (หลวงพ่อโสธร) ขนาดพระเพลากว้าง 40 นิ้ว สูง 50 นิ้ว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยคุณสมนึก ปัญญา และครอบครัว ร้านกิตติพัฒน์ 2005 สระบุรี
 • พระประจำวันเกิดประจำวิหารเจดีย์ ขนาด 30 นิ้ว สร้างเมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยคณะศรัทธาธรรมพระบรมสารีริกธาตุและชาวบ้านห้วยลี่ ใกล้เคียง
 • พระสีวลี พระอุปคุต พระมหากัจจายนะประจำวิหารเจดีย์ สร้างเมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยคณะศรัทธาธรรมพระบรมสารีริกธาตุและชาวบ้านห้วยลี่ ใกล้เคียง
 • พระเกจิอาจารย์ต่างๆ อาทิเช่น ครูบาศรีวิชัย หลวงปู่ทวด หลวงพ่อคูณ หลวงปู่หมุน องค์เจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ ขนาดเท่าตัวคน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2560
 • ท้าวเวสสุวัณ ขนาด ๓ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖
 • พญานาคคู่ ขนาดสูง ๒.๕ เมตร กว้าง ๑.๒๐ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖
 • หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ผลประสิทธิโชคดี ขนาด ๕๙ นิ้ว เนื้อทองเหลือง ฐานเขียง สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖

การบริหารและการปกครอง[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดห้วยลี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระอธิการคำพัน อนุคฺตโห เจ้าอาวาส พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2512
2 พระเชาว์ อาจารโส เจ้าอาวาส พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2514
3 พระครูสิริสรวัฒน์ (ประหยัด จนฺทเสโน) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2555
4 พระปลัดศรัณย์กร ปยุตฺโต เจ้าอาวาส พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน<[1]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 กองพุทธสถาน,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 หน้า 620, ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552.