วัดหน้าพระธาตุ (จังหวัดพิษณุโลก)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหน้าพระธาตุ
Map
ชื่อสามัญวัดกลาง, วัดเหนือ
ที่ตั้งตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อเพชร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหน้าพระธาตุ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 26 ไร่

วัดหน้าพระธาตุ หรือ วัดเหนือ อยู่ทางทิศเหนือของชุมชนนครไทย เดิมเป็นวัดเก่าสมัยสุโขทัยที่ร้างมานาน ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญเช่นซากเจดีย์แบบสุโขทัย เป็นเจดีย์ดอกบัวตูม ปัจจุบันได้มีการสร้างเจดีย์แบบพื้นบ้านครอบทับซากเจดีย์ดังกล่าว ใกล้ ๆ กันพบวิหารหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นใบเสมาหินทรายแกะสลักสองด้าน ด้านหนึ่งแกะสักเป็นรูปพระสถูปศิลปะแบบทวาราวดีตอนปลาย อีกด้านหนึ่งแกะสลักเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร อิทธิพลศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะสุโขทัย สันนิษฐานว่าน่าจะแกะสลักขึ้นภายหลังด้านแรก และคงมีอายุไม่ต่ำกว่าพุทธศตวรรษที่ 19 พระพุทธรูปองค์นี้ชาวนครไทยเรียกว่า หลวงพ่อเพชร[1] โดยวิหารหลวงพ่อเพชรเป็นอาคารไม้ยกใต้ถุนสูง สร้างบนซากอิฐซึ่งเป็นฐานอุโบสถสมัยสุโขทัย

แต่เดิมชาวบ้านเล่าว่ามีพระธาตุตั้งอยู่หน้าวัด ต่อมาปรักหักพังจึงสร้างเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ศิลปะสุโขทัยองค์หนึ่ง ปัจจุบันได้พังทลายลงและภายในเจดีย์บรรจุพระเครื่องทำด้วยเงินและทองคำหลายองค์ ซึ่งบรรจุรวมอยู่กับเครื่องใช้ที่ทำด้วยเงินและทองเหลืองฝีมือของช่างสมัยโบราณที่แต่ปัจจุบันของส่วนใหญ่ได้สูญหายไปยังคงเหลือเพียงเล็กน้อยซึ่งทางวัดได้เก็บรักษาไว้[2]

จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่า วัดหน้าพระธาตุตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 1825 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดหน้าพระธาตุ". เทศบาลตำบลนครไทย.
  2. ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส. "วัดหน้าพระธาตุ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 76.
  3. "วัดหน้าพระธาตุ". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.