วัดหนองนกชุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหนองนกชุม
โบสถ์วัดหนองนกชุม.jpg
ชื่อสามัญวัดหนองนกชุม
ที่ตั้งเลขที่ 1 บ้านหนองนกชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
พระประธานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 39 นิ้ว สูง 61 นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูวชิรธรรมรักษ์ จนฺทูปโม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหนองนกชุม ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านหนองนกชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 10376

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดกับที่ดินของนางทำ
 • ทิศใต้ ติดกับที่ดินของนางจุ้ย
 • ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินของนางมี
 • ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินของนางไฝ่

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 30 ไร 46 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 853 – 16740 – 882[1][2]

ประวัติ[แก้]

วัดหนองนกชุม ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2305 ณ โดยชาวบ้านหนองนกชุมได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด ซึ่งในสมัยนั้น มี นางบัว โฉมนาค และชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดิน ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา, นายยา ลักษณะแย้ม บริจาคที่ดิน จำนวน 27 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา, นางปุ่น บ่อโทนคำ บริจาคที่ดินจำนวน 1 งาน 20 ตารางวา, และ นางจำปี บุญเลิศ บริจาคที่ดินอีกจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา พร้อมทั้สร้างเสนาสนะ กุฏิที่พักสงฆ์ และ ได้ตั้งนามวัดว่า "วัดหนองนกชุม" ตามชื่อหมู่บ้าน "บ้านหนองนกชุม" เนื่องจากบริเวณพื้นที่ตั้งวัด และหมู่บ้าน เป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งมีน้ำขังตลอดฤดูแล้ง อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด จึงมีฝูงนกบินมาหากินที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก จนเป็นที่กล่าวขานของคนในหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีฝูงนกบินมาหาอาหารกินที่หมู่บ้านแห่งนี้ แต่ไม่มากเท่าเมื่อสมัยอดีต

วัดหนองนกชุม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร[1][2]

ศาสนวัตถุ[แก้]

 • พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 39 นิ้ว สูง 61 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479
 • พระประธานในศาลาการเปรียญ พุทธลักษณะ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก กว้าง 30 นิ้ว สูง 43 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479[1][2]

เสนาสนะ[แก้]

 • อุโบสถ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 19 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2473 ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ 1 ชั้น
 • หอสวดมนต์ กว้าง 13 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 • ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอาคารโครงเหล็ก
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีเสริมเหล็ก
 • นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 1 หลัง[1][2]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองนกชุม ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี
[1][2]
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูโต ธมฺปญฺโญ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2457
2 พระปลัดทำ ธมฺมจาโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2457 พ.ศ. 2467
3 พระอธิการอินทร์ สุเมโธ (มีบุญเกิด) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2467 พ.ศ. 2473
4 พระอธิการเปิ้น (ผุยวรรณ) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2483
5 พระอธิการสงวน (พยัฆซ้อน) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2483 พ.ศ. 2486
6 พระเปลี่ยน (มีสำฤทธิ์) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2488
7 พระประสิทธิ์ (คุลีพันธ์) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
8 พระภู (ทองรอด) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2491
9 พระอธิการเอี้ยง อาจารี (เพิ่มสวัสดิ์) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2505
10 พระอธิการเปิ๊บ จิตฺตปสาโท (งามวงษ์) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2541
11 พระครูวชิรธรรมรักษ์ จนฺทูปโม (วิเชียร) เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอหนองแซง พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 https://sites.google.com/site/songnongseang/prawati-wad/wad-hnxng-nk-chum
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 พ.ศ. 2552 หน้าที่ 547-548, ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.