ข้ามไปเนื้อหา

วัดสุวรรณราชดาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสุวรรณราชดาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสุวรรณราชดาราม, วัดยอดแก้ว
ที่ตั้งตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการสมควร บญฺกาโม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสุวรรณราชดาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 29 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 210 อาราเขตทิศเหนือประมาณ 2 เส้น ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 10 วา ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 10 วา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมควร บญฺกาโม

วัดสุวรรณราชดาราม หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดหอคำ เนื่องมาจากการค้นพบก้อนหินขนาดใหญ่ในวัดซึ่งพบในภายหลังว่าเป็นทองคำ วัดหอคำจึงเป็นศูนย์กลางระหว่าง 2 หมู่บ้าน ระหว่างบ้านหอคำและบ้านหอคำเหนือ[1] ประวัติการสร้างหอคำ คือเริ่มแรกได้สร้างอุโบสถขึ้นมาแต่ไม่มีใบเสมาอยู่ในวัด ต่อมาได้มีการปรับหน้าดินในวัดและไปพบก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ก้อนหิน แต่คือก้อนคำสัมฤทธิ์หนัก 24 กิโลกรัม ชาวบ้านจึงกลัวว่าจะมีโจรมาขโมยจึงได้ร่วมกันหางบประมาณเพื่อมาสร้างหอคำขึ้นมา[2]

เดิมวัดชื่อ วัดยอดแก้ว ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2486 ได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดสุวรรณราชดาราม" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2430 อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆังและอาคารเอนกประสงค์ ภายในวัดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2524[3]

อ้างอิง

[แก้]
  1. "วัดสุวรรณราชดาราม". องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).
  2. "ยลเสน่ห์แห่งริมแม่น้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตอันแสนสงบและเรียบง่ายที่ จ.บึงกาฬ". ผู้จัดการออนไลน์.
  3. "วัดสุวรรณราชดาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.