วัดสุวรรณจินดาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสุวรรณจินดาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสุวรรณจินดาราม, วัดใหม่
ที่ตั้งตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสุวรรณจินดาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา มีสะพานจากที่ตั้งวัดออกไปสู่ถนนสาธารณะ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2503[1]

วัดสุวรรณจินดารามเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2489 โดยมีนายทองคำ เนินกร่าง เป็นผู้รายงานขอสร้างวัด พร้อมกับมีผู้ร่วมดำเนินการอีก 5 คน คือ นายเลื่อน โพธิ์เขียว นายปุ้ม ธัญญวิกัย นายอยู่ ใจมั่น นายโป๊ะ กล้าหาญ นายทรง ธัญญวิกัย โดยที่ดินสร้างวัด นายเทียบและนางจ่าง สมประสงค์ บริจาคเนื้อที่ 6 ไร่ ได้ซื้อเพิ่มเติมอีก 5 ไร่เศษ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2490 ตั้งนามวัดว่า "วัดสุวรรณจินดาราม" เพื่อเป็นเกียรติแก่นายทองคำ เนินกร่าง ผู้เป็นหัวหน้าที่คิดริเริ่มสร้างวัด แรกเดิมชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ทางวัดยังได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2515

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 ภายในมีพระประธาน 2 องค์ หน้าตักกว้าง 1.02 เมตร เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย อีกองค์หนึ่งเป็นแบบเชียงแสน หน้าตักกว้าง 1.08 เมตร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์สร้างถวายไว้ กุฏิสงฆ์จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ และศาลาท่าน้ำ[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "การตั้งถิ่นฐานตำบลคูบางหลวง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 713.