วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
ไฟล์:วัดศรีสมสนุกบ้านคุย จ.กาฬสินธุ์.JPG
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
แผนที่
ชื่อสามัญวัดศรีสมสนุกบ้านคุย
ที่ตั้งหมู่ 6 บ้านคุย ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระสิงห์ สุจิตฺโต
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัย
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีสมสนุกบ้านคุย ตั้งอยู่ที่ บ้านคุย หมู่ที่ 6 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชนิดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2462 [1]

ประวัติ[แก้]

ประวัติ[แก้]

"วัดศรีสมสนุกบ้านคุย" ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2462 ชื่อเดิมคือ วัดบ้านคุย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านคุย หมู่ที่ 6 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดโรงเรียน ทิศใต้ จดสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออก จดสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก จดสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 กว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 กว้าง 13 เมตร ยาว 24 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว กุฎิสงฆ์ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516

วัดศรีสมสนุกบ้านคุย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2462 ชื่อเดิมคือ วัดบ้านคุย โดยมีนายโคตร ศรีเมือง และนายพรม โคตะสิงห์ เป็นผู้นำชาวบ้านในการสร้างวัด ขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระสิงห์ สุจิตฺโต การบริหารการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2496 นอกจากนี้มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2474

ศาสนวัตถุ[แก้]

  1. มี พระพุทธรูป ปางมารวิชัย
  2. อุโบสถ กว้าง 30 เมตร ยาว 30เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
  3. ศาลาการเปรียญ กว้าง 13 เมตร ยาว24 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
  4. กุฎิสงฆ์ 1 หลัง เป็นอาคารไม้

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดศรีสมสนุกบ้านคุย ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระสิงห์ สุจิตฺโต เจ้าอาวาส พ.ศ. พ.ศ.

อ้างอิง[แก้]

  1. กองพุทธสถาน,กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร หน้าที่ 166 เล่ม 13 ,กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2526.

พระมหาเจริญชัย จนฺทสาโร เจ้าอาวาส