วัดลาดยาว (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดลาดยาว
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดลาดยาว เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา

วัดลาดยาวตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2435 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2477[1] มีเจ้าอาวาสรูปแรกชื่อว่า พระฟัก

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 6.5 เมตร ยาว 14.5 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479 หอสวดมนต์เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ 8 หลัง และศาลาอเนกประสงค์ และมีมณฑปสร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 ประดิษฐานรูปแหมือนพระอธิการวิง ปญฺญาวุฑฺโฒ อดีตเจ้าอาวาส รูปที่ 5 ของวัด ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพ ศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมาก[2] ปัจจุบันมีการแห่รูปปั้นหลวงปู่วิง มีการจัดงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี[3]

นอกจากนั้นบนยังให้ทางราชการตั้งโรงเรียนในที่ดินของวัด คือ โรงเรียนวัดลาดยาว เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้นที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดลาดยาว". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดลาดยาว". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี" (PDF).