วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (อำเภอเมืองสุโขทัย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดปากแคว
ที่ตั้งหมู่ 4 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว) เป็นวัดในสังกัดของคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย[1] มีความสำคัญในฐานะที่เป็นวัดในพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวปากแควและบริเวณใกล้เคียง ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อเพชร ซึ่งที่เคารพบูชาของชาวตำบลปากแคว ปัจจุบันมีทุ่งทะเลหลวง พื้นที่อยู่ในตำบลบ้านกล้วยและตำบลปากแคว หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7

อ้างอิง[แก้]

  1. กองพุทธศาสนสถาน,กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ,ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 7,กรุงเทพ โรงพิมพ์การศาสนา,2531. หน้า 505.