วัดบ้านระกาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดบ้านระกาศ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดระกาศ
ที่ตั้ง 5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไทย ประเทศไทย 10560
ประเภท วัดราษฏร์มหานิกาย
นิกาย เถรวาท มหานิกาย
พระประธาน หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลอง
พระพุทธรูปสำคัญ หลวงพ่อใหญ่
เจ้าอาวาส พระครูวิมลวรวัฒน์ (เจ้าคณะตำบลบางบ่อ)
จุดสนใจ พระอุโบสถหลังเก่า อายุกว่า 200 ปี

วัดบ้านระกาศ เป็นวัดราษฎร์ นิกายเถรวาท(มหานิกาย) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2524 ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งคลองบ้านระกาศหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมี พระครูวิมลวรวัฒน์ (เจ้าคณะตำบลบางบ่อ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

สันนิษฐานว่าก่อตั้งประมาณ พ.ศ. 2320 โดยชาวบ้านที่อพยพจากอยุธยามาตั้งรกรากตามริมลำคลองสำโรงและบริเวณริมลำคลองบ้านระกาศหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 มีเกจิอาจารย์ที่เป็นที่สักการะคือ พระครูสมุทรธรรมคุณ (พระอธิการบุญมี ธมฺมิโก) อดีตเจ้าอาวาส

ทำเนียบเจ้าอาวาส[แก้]

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดบ้านระกาศ

ลำดับ รายนามเจ้าอาวาส วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 พระใบฎีกาทรัพย์ จนฺทสร ไม่ปรากฏปีที่ดำรงตำแหน่ง
2 พระอาจารย์ดอกไม้ กิตติสทฺโธ ไม่ปรากฏปีที่ดำรงตำแหน่ง
3 พระครูนิพัฒนิโรธกิจ (ปาน อคฺคปญฺโญ) ไม่ปรากฏปีที่ดำรงตำแหน่ง
4 พระครูสมุห์โน้ม อริโย 2490-2490 (รักษาการเจ้าอาวาส)
5 พระครูสมุทรธรรมคุณ (บุญมี ธมฺมิโก) 2491 - 2521
6 พระครูวิมลวรวัฒน์ 2521 - ปัจจุบัน