วัดบ้านระกาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดบ้านระกาศ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดระกาศ
ที่ตั้ง5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไทย ประเทศไทย 10560
ประเภทวัดราษฏร์มหานิกาย
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลอง
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อใหญ่
เจ้าอาวาสพระครูวิมลวรวัฒน์ (เจ้าคณะตำบลบางบ่อ)
จุดสนใจพระอุโบสถหลังเก่า อายุกว่า 200 ปี

วัดบ้านระกาศ เป็นวัดราษฎร์ นิกายเถรวาท(มหานิกาย) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2524 ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งคลองบ้านระกาศหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมี พระครูวิมลวรวัฒน์ (เจ้าคณะตำบลบางบ่อ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

สันนิษฐานว่าก่อตั้งประมาณ พ.ศ. 2320 โดยชาวบ้านที่อพยพจากอยุธยามาตั้งรกรากตามริมลำคลองสำโรงและบริเวณริมลำคลองบ้านระกาศหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 มีเกจิอาจารย์ที่เป็นที่สักการะคือ พระครูสมุทรธรรมคุณ (พระอธิการบุญมี ธมฺมิโก) อดีตเจ้าอาวาส

ทำเนียบเจ้าอาวาส[แก้]

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดบ้านระกาศ

ลำดับ รายนามเจ้าอาวาส วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 พระใบฎีกาทรัพย์ จนฺทสร ไม่ปรากฏปีที่ดำรงตำแหน่ง
2 พระอาจารย์ดอกไม้ กิตติสทฺโธ ไม่ปรากฏปีที่ดำรงตำแหน่ง
3 พระครูนิพัฒนิโรธกิจ (ปาน อคฺคปญฺโญ) ไม่ปรากฏปีที่ดำรงตำแหน่ง
4 พระครูสมุห์โน้ม อริโย 2490-2490 (รักษาการเจ้าอาวาส)
5 พระครูสมุทรธรรมคุณ (บุญมี ธมฺมิโก) 2491 - 2521
6 พระครูวิมลวรวัฒน์ 2521 - ปัจจุบัน