วัดท่าช้าง (จังหวัดนครนายก)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดท่าช้าง
Map
ชื่อสามัญวัดท่าช้าง, วัดท่าคเชนทร์
ที่ตั้งตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดท่าช้าง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ 113 ไร่ 17 ตารางวา

วัดท่าช้าง เดิมชื่อ วัดท่าคเชนทร์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2310 คำว่า "คเชนทร์" มีความหมายตามบันทึกในพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาว่าเมื่อ พ.ศ. 2264 จังหวัดนครนายกมีช้างชุกชุม จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณย่านซื่อ เคยเป็นท่าช้างของโขลงช้างจากทุ่งดงละคร ชื่อของวัดมีความหมายเกี่ยวข้องกับช้างมาตั้งแต่ต้นจึงได้ใช้สัญลักษณ์ช้างไว้ที่หน้าอุโบสถหลังเดิมเป็นช้างสามเศียรและตราประทับเป็นรูปช้าง[1]

เดิมเป็นสำนักสงฆ์สร้างโดยชาวจีน ต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน 80 ชั่ง เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างอุโบสถ อุโบสถหลังนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นอุโบสถที่มี 5 เสา[2]

เมื่อ พ.ศ. 2462 อุโบสถวัดท่าช้างได้รับการบูรณะโดยพ่อรอกและแม่เฉยคหบดีแห่งเมืองนครนายกซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า นายเมนู ฤทธิ์แดง อายุ 61 ปี ราษฎรบ้านท่าช้างเล่าว่าการบูรณะอุโบสถในครั้งนั้นใช้ช่างชาวจีนโดยใช้ดินจากหนองโสนที่อยู่ไม่ไกลจากวัดท่าช้างมาปั้นอิฐและสร้างเตาเผาในบริเวณใกล้เคียงกันแล้วจึงนำอิฐที่ได้มาบูรณะอุโบสถดังกล่าว[3] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2528[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดท่าช้าง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "พระอุโบสถวัดท่าช้าง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดท่าช้าง". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  4. "วัดท่าช้าง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.