วัดทุ่งโป่ง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดทุ่งโป่ง
Map
ที่ตั้งตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระพุทธสัพพัญญูประสิทธิมงคล
เจ้าอาวาสพระปลัด อภิวัฒน์ อินฺทวณฺโณ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทุ่งโป่ง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดทุ่งโป่งตั้งวัดเมื่อพ.ศ. 2419[1] บริเวณที่ตั้งวัดแต่เดิมเป็นหมู่บ้านของชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากรัฐฉาน ประเทศพม่า ชาวไทใหญ่ได้ร่วกันสร้างวัด โดยในยุคแรกในสร้างเสนาสนะอย่างง่าย ใช้ใบตองตึงมุงหลังคากันแดดกันฝน จนภายหลังชาวบ้านช่วยกันบูรณะเรื่อยมา แรกเริ่มพระสงฆ์ที่จำพรรษา เป็นพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจากไทใหญ่ ประเทศพม่า

ปูชนียวัตถุในวัด คือ พระพุทธสัพพัญญูประสิทธิมงคล สร้างเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เกิดจากความตั้งใจของท่านเจ้าอาวาสที่อยากจะอนุรักษ์ศิลปะแบบไทใหญ่ไว้ มีศิลปะแบบไทยใหญ่ จำลองแบบมาจากพระมหามัยมุนีแห่งเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เป็นพระพุทธรูป ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง ช่วงพระพักตร์และเครื่องทรงสร้างด้วยทองเหลือง องค์พระจากฐานถึงยอดพระเกศ สูง 108 นิ้ว และมีขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว[2]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

 • พระปั่นจิกต๊ะ ปณฺฑิโต
 • พระครูบายง ปญฺญาวโร
 • พระสุจิ่งต่า สุจิตฺโต
 • พระแดง อินฺทปญฺโญ
 • พระเต่ยะ เตชวโร
 • พระครูบาต๋าคำ นนฺทิโย
 • พระกุตตะระ อุตฺตโร
 • พระคำ กตปุญฺโญ
 • พระก่าหวิ่ง กาวิโล
 • พระสม สํวโร
 • พระอธิการสาม ชิตมาโร
 • พระปลัด อภิวัฒน์ อินฺทวณฺโณ

อ้างอิง[แก้]

 1. "วัดทุ่งโป่ง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 2. "วัดทุ่งโป่ง".