วัดทองสะอาด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดทองสะอาด
Map
ที่ตั้งตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูปทุมธรรมานุสิฐ (สะอาด อตฺตสิริ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทองสะอาด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองพระอุดม ในตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 26 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา[1]

วัดทองสะอาดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ทรงสร้างวัดขึ้นในที่ดินของพระองค์ ได้รื้อบ้านพักมา สร้างมีลักษณะคล้ายกระโจมชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า วัดกระโจมทอง ต่อมาพระอธิการเล็ก งามสะอาดเป็นเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนนามเป็น "วัดทองสะอาด" โดยใช้นามของผู้สร้างและคำลงท้ายชื่อสกุลเจ้าอาวาส ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2502

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เสด็จถวายผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2525 วัดทองสะอาดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2515[2] ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2525 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงตัดลูกนิมิตรในพิธีด้วย ปัจจุบันทางวัดมีชื่อเสียงในด้านพระบูชา ครูบาสุบิน กุมาร และเครื่องรางของขลัง

อ้างอิง[แก้]

  1. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
  2. "วัดทองสะอาด". พระสังฆาธิการ.