วัดขวัญเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดขวัญเมือง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดขวัญเมือง, วัดบางข่า
ที่ตั้งเลขที่ 116 หมู่ที่ 8 ซอยบางกร่าง 14 ทางหลวงชนบท นบ.5038 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระใบฎีกา สมบูรณ์ ปริชาโน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดขวัญเมือง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองอ้อมนนท์ ในหมู่ที่ 8 บ้านวัดขวัญเมือง (บางข่า) ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันพระใบฎีกา สมบูรณ์ ปริชาโน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดขวัญเมืองสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2300 ในสมัยอยุธยา ไม่ปรากฏนามและประวัติผู้สร้าง และได้ขนานนามว่า วัดบางข่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 คณะสงฆ์ได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น "วัดขวัญเมือง" เมื่อ พ.ศ. 2483

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2452 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2477 กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร หอระฆัง ส่วนปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธรูปหินศิลาแลงซึ่งเคยเป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่าสมัยอู่ทองตอนปลาย ภายหลังได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่โคนต้นโพธิ์หน้าวัด พระพุทธรูปศิลาแลงในวิหารอีก 5 องค์[1][2] จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวัดคือ ต้นก้ามปูยักษ์อายุ 100 ปี ขนาด 6 คนโอบ[3]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระสารนาถธรรมาจารย์ (บัว กิตฺติสาโร)
  • พระใบฎีกา สมบูรณ์ ปริชาโน

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดขวัญเมือง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.[ลิงก์เสีย]
  2. หวน พินธุพันธ์. "เที่ยวคลองชมวัด : คลองบางกอกน้อย คลองแม่น้ำอ้อม จังหวัดนนทบุรี" (PDF). p. 26.
  3. "นั่งเรือย้อนวันวาน ชมวัด-บ้านสวนริมน้ำ คลองอ้อมนนท์". จส.100.