วัดกลางคลองสี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดกลางคลองสี่
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดกลางคลองสี่
ที่ตั้ง บ้านคลองสี่ หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย มหานิกาย เถรวาท

วัดกลางคลองสี่ เดิมมีนามว่า วัดใหม่กลางคลองสี่ ตั้งอยู่ที่บ้านคลองสี่ หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2453 โดยชาวมอญ

ประวัติ[แก้]

วัดกลางคลองสี่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2453 โดยความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านคลองสี่ ซึ่งเดิมเป็นชาวมอญ ที่อพยพมาจากประเทศพม่าและมาตั้งถิ่นฐานที่แห่งนี้ หลังจากนั้นชาวบ้านได้อาราธนาพระภิกษุจากวัดสายไหมมาจำพรรษา และได้นิมนต์พระอาจารย์ด๊วด ญาณวโร (พระครูวิเศษธัญญโศภิต) จากวัดสนามเหนือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีมาเป็นเจ้าอาวาสวัด หลวงปู่ด๊วด ญาณวโร เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ชาวปทุมธานีเคารพนับถือไม่เคยเสื่อมคลาย ท่านได้สนับสนุนการศึกษาด้วยดีมาตลอด ได้เปิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นเป็นแห่งแรกในอำเภอลำลูกกา เมื่อสิ้นหลวงปู่ด๊วด ญาณวโร พระอาจารย์ทองอินทร์ เตชวุฑโฒ (พระมงคลศีลาจารย์) ได้ดำเนินการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมวัดได้เจริญอย่างมากในทุก ๆ ด้าน ทั้งได้สนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ตลอด ท่านเป็นพระเถรานุเถระที่มีอายุและพรรษากาลมากถึง 96 ปี ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านและคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 และผูกพันธสีมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 เดิมวัดแห่งนี้มีนามว่า "วัดใหม่กลางคลองสี่" แต่ได้เป็นนามเป็น "วัดกลางคลองสี่" เมื่อปี พ.ศ. 2523

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ[แก้]

วัดกลางคลองสี่เป็นที่ประดิษฐานพระศรีศาสดาจำลอง หน้าตักกว้าง 3 ศอก 9 นิ้ว และพระพุทธรูป "หลวงพ่อสุโขทัย" มีหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุถึง 700 ปี รูปลักษณะได้สัดส่วนงดงามแบบสุโขทัยบริสุทธิ์ทุกประการ ทางวัดจัดงานปิดทองและนมัสการพระพุทธรูปนี้ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°57′36″N 100°41′16″E / 13.960036°N 100.68775°E / 13.960036; 100.68775