พระศรีศาสดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระศรีศาสดา
พระศรีศาสดา Phra Sri Sassada.jpg
พระศรีศาสดา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม พระศรีศาสดา
ชื่อสามัญ
ประเภท พระพุทธรูป
ศิลปะ ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย
ขนาด
• ความกว้าง
• ความสูง

4 ศอก 1 คืบ 8 นิ้ว
วัสดุ สำริด ปิดทอง
สถานที่ประดิษฐาน พระวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
ความสำคัญ พระพุทธรูปสำคัญเก่าแก่อัญเชิญมาจากเมืองพิษณุโลก
หมายเหตุ

พระศรีศาสดา หรือ พระศาสดา ประดิษฐานอยู่มุขหน้าของวิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คู่กับพระพุทธไสยา ที่ประดิษฐานอยู่ ณ มุขหลัง สันนิษฐานกันว่า น่าจะสร้างขึ้นว่าสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไท) พร้อมกับ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระเหลือ

พระศรีศาสดาเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก 1 คืบ 8 นิ้ว เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี ให้อัญเชิญพระศาสดาจากเมืองพิษณุโลกมาไว้ที่วัด ครั้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ทราบเรื่อง จึงให้อัญเชิญพระศาสดาจากวัดบางอ้อยช้างมาไว้ที่วัดประดู่ฉิมพลี ซึ่งเป็นวัดที่ท่านสร้างขึ้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบและมีพระราชดำริว่า พระศาสดานั้นสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ซึ่ง สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร พระศาสดาก็ควรประดิษฐานอยู่ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหารที่เดียวกับพระพุทธชินสีห์ เป็นเสมือนพระพุทธรูปผู้พิทักษ์พระพุทธชินสีห์ แต่ยังมิได้สร้างสถานที่ประดิษฐาน จึงโปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานยังมุขหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามไปพลางก่อนเมื่อ พ.ศ. 2396 ครั้นสร้างพระวิหารพระศาสดาจวนแล้วเสร็จจึงโปรดให้อัญเชิญพระศาสดามาประดิษฐาน เมื่อ พ.ศ. 2407

อ้างอิง[แก้]

วิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร