รายพระนามและชื่อนายกราชบัณฑิตยสถานและราชบัณฑิตยสภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นายกราชบัณฑิตยสภา
ROYIN-Logo transparent22.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล อิสรไกรศีล

ตั้งแต่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระ2 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งกรมพระดำรงราชานุภาพ
สถาปนาพ.ศ. 2469
เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ด้านล่างนี้คือรายพระนามและรายนามนายกราชบัณฑิตยสถานและราชบัณฑิตยสภา

รายพระนามและรายนาม[แก้]

นายกราชบัณฑิตยสภา
ลำดับ รูป รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Damrong Rajanubhab, 1904.gif พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ พ.ศ. 2469
นายกราชบัณฑิตยสถาน
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระยาอนุมานราชธน0002.jpg ศาสตราจารย์พิเศษ พระยาอนุมานราชธน
(ยง เสฐียรโกเศศ)
พ.ศ. 2490 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2512[1] รักษาการ
2 Waithayakon2.jpg ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2518
3 Sukit n.jpg ศาสตราจารย์ สุกิจ นิมมานเหมินท์ พ.ศ. 2518 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519[2]
4 Gov07.jpg ศาสตราจารย์ เสริม วินิจฉัยกุล 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2528[3]
5 ROYIN-Logo transparent22.png ศาสตราจารย์ พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ
(แอบ รักตประจิต)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2532
6 ROYIN-Logo transparent22.png ศาสตราจารย์ พันโท ดร.บุญพฤกษ์ จาฏามระ พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2529 รักษาการ
พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2540
7 ROYIN-Logo transparent22.png ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542
8 ประเสริฐ ณ นคร.jpg ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 12 เมษายน พ.ศ. 2542 11 เมษายน พ.ศ. 2543
9 Athasit Vejjajiva.jpg ศาสตราจารย์ ดร. นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 12 เมษายน พ.ศ. 2544 11 เมษายน พ.ศ. 2548
10 ROYIN-Logo transparent22.png ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช 12 เมษายน พ.ศ. 2548 11 เมษายน พ.ศ. 2552
11 ROYIN-Logo transparent22.png ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ 12 เมษายน พ.ศ. 2552 11 เมษายน พ.ศ. 2556
12 ROYIN-Logo transparent22.png ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร 12 เมษายน พ.ศ. 2556[4] 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
นายกราชบัณฑิตยสภา
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
12 (1) ROYIN-Logo transparent22.png ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 11 เมษายน พ.ศ. 2558
13 ROYIN-Logo transparent22.png ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ 12 เมษายน พ.ศ. 2558[5] 11 เมษายน พ.ศ. 2560
14 ROYIN-Logo transparent22.png ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ 12 เมษายน พ.ศ. 2560[6] 11 เมษายน พ.ศ. 2562
15 ROYIN-Logo transparent22.png ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล อิสรไกรศีล 12 เมษายน พ.ศ. 2562[7]

อดีตนายกราชบัณฑิตยสถานและราชบัณฑิตยสภาที่มีชีวิตอยู่[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ถึงแก่อนิจกรรม
  2. เสียชีวิต
  3. ถึงแก่อสัญกรรม
  4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสถานและอุปนายกราชบัณฑิตยสถาน ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556". ราชบัณฑิตยสถาน. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 2556-04-09.
  5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 8 เมษายน 2558" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2558. สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2558.
  6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา [รวม ๓ ราย ๑. นางโสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ฯลฯ] ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2560. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2560.
  7. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา [จำนวน ๓ ราย ๑. นายสุรพล อิสรไกรศีล ฯลฯ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2562. สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2562.