รายนามประมุขแห่งรัฐโปแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามประมุขแห่งรัฐของประเทศโปแลนด์ แต่ตั้ง พ.ศ. 2461 จนถึงปัจจุบัน

สาธารณรัฐโปแลนด์ (2461–2482)[แก้]

ประมุขแห่งรัฐ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ยูแซฟ ปิวซุดสกี
(Józef Piłsudski)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 24 ธันวาคม พ.ศ. 2465

ประธานาธิบดี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 กาเบรียล นารูตอวิตช์
(Gabriel Narutowicz)
11 ธันวาคม พ.ศ. 2465 16 ธันวาคม พ.ศ. 2465
มาแชย์ ราไต
(Maciej Rataj)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2465 22 ธันวาคม พ.ศ. 2465
2 สตาญิสวัฟ วอยชีคอฟสกี
(Stanisław Wojciechowski)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2465 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2469
มาแชย์ ราไต
(Maciej Rataj)
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 4 มิถุนายน พ.ศ. 2469
3 อิกนาซี มอชชีสกี
(Ignacy Mościcki)
4 มิถุนายน พ.ศ. 2469 30 กันยายน พ.ศ. 2482

รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนด์พลัดถิ่น (2482–2533)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(4)
ววาดือสวัฟ ราตช์กีแยวิตช์
(Władysław Raczkiewicz)
30 กันยายน พ.ศ. 2482 6 มิถุนายน พ.ศ. 2490
2
(5)
เอากุสต์ ซาเลสกี
(August Zaleski)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2490 8 เมษายน พ.ศ. 2515
3
(6)
สตาญิสวัฟ ออสตรอฟสกี
(Stanisław Ostrowski)
9 เมษายน พ.ศ. 2515 24 มีนาคม พ.ศ. 2522
4
(7)
แอดวาร์ด ราตชึญสกี
(Edward Raczyński)
8 เมษายน พ.ศ. 2522 8 เมษายน พ.ศ. 2529
5
(8)
กาซีมีแยร์ซ ซาบบัต
(Kazimierz Sabbat)
8 เมษายน พ.ศ. 2529 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
6
(9)
รือชาร์ด กาตส์ซอรอฟสกี
(Ryszard Kaczorowski)
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 22 ธันวาคม พ.ศ. 2533

สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ (2487–2532)[แก้]

ประธานสภาแห่งชาติ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 บอเลสวัฟ บีแยรุต
(Bolesław Bierut)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2487 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 บอเลสวัฟ บีแยรุต
(Bolesław Bierut)
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495

ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 อาแล็กซันแดร์ ซาวัตสกี
(Aleksander Zawadzki)
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 7 สิงหาคม พ.ศ. 2507
2 แอดวาร์ด ออคับ
(Edward Ochab)
12 สิงหาคม พ.ศ. 2507 10 เมษายน พ.ศ. 2511
3 มาเรียน สปือคาลสกี
(Marian Spychalski)
10 เมษายน พ.ศ. 2511 23 ธันวาคม พ.ศ. 2513
4 ยูแซฟ ตึชรันกีแยวิตช์
(Józef Cyrankiewicz)
23 ธันวาคม พ.ศ. 2513 28 มีนาคม พ.ศ. 2515
5 แคนรึก ยาบวอญสกี
(Henryk Jabłoński)
28 มีนาคม พ.ศ. 2515 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
6 วอยแชค ยารูแซลสกี
(Wojciech Jaruzelski)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 วอยแชค ยารูแซลสกี
(Wojciech Jaruzelski)
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532

สาธารณรัฐโปแลนด์ (2533–ปัจจุบัน)[แก้]

ประธานาธิบดี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 วอยแชค ยารูแซลสกี
(Wojciech Jaruzelski)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 22 ธันวาคม พ.ศ. 2533
2 แลค เวาแองซา
(Lech Wałęsa)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2533 22 ธันวาคม พ.ศ. 2537
3 อาแล็กซันแดร์ กวาชแนียฟสกี
(Aleksander Kwaśniewski)
23 ธันวาคม พ.ศ. 2537 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548
4 แลค คัชซึญสกี
(Lech Kaczyński)
23 ธันวาคม พ.ศ. 2548 10 เมษายน พ.ศ. 2553
บรอญิสวัฟ กอมอรอฟสกี
(Bronisław Komorowski)
รักษาการ
10 เมษายน พ.ศ. 2553 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
บอกดัน บอรูแซวิตช์
(Bogdan Borusewicz)
รักษาการ
8 เมษายน พ.ศ. 2553 8 เมษายน พ.ศ. 2553
กแชกอช แซคตือนา
(Grzegorz Schetyna)
รักษาการ
8 เมษายน พ.ศ. 2553 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553
5 บรอญิสวัฟ กอมอรอฟสกี
(Bronisław Komorowski)
6 สิงหาคม พ.ศ. 2553 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
6 อันด์แชย์ ดูดา
(Andrzej Duda)
6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]