รายชื่อเครื่องบินของไทยแอร์เอเชีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย และ ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ มีเครื่องบิน ดังนี้[1] [2]

เครื่องบินที่ประจำการ[แก้]

ฝูงบินไทยแอร์เอเชีย
ลำดับ เครื่องบิน ทะเบียน จำนวน วันเข้าประจำฝูงบิน จำนวนผู้โดยสาร หมายเหตุ / ชื่อลวดลาย / ชื่อลวดลายพิเศษ
P Y รวม
1 แอร์บัส A320-216 HS-ABA 1 20/10/2007 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs**
2 แอร์บัส A320-216 HS-ABB 1 09/11/2007 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
3 แอร์บัส A320-216 HS-ABC 1 12/12/2007 0 180 180 Yak Cute cs (ชื่อลวดลาย "ยักษ์คิ้ว")**
4 แอร์บัส A320-216 HS-ABD 1 08/02/2008 0 180 180 Amazing Thailand cs
(ชื่อลวดลาย "Thai Culture ... อยากชวนเธอไปเที่ยวไง")**
5 แอร์บัส A320-216 HS-ABE 1 17/05/2008 0 180 180 Truly ASEAN cs**
6 แอร์บัส A320-216 HS-ABF 1 04/06/2008 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs**
7 แอร์บัส A320-216 HS-ABG 1 07/08/2008 0 180 180 Thailand Post cs*
8 แอร์บัส A320-216 HS-ABH 1 13/11/2008 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
9 แอร์บัส A320-216 HS-ABI 1 07/01/2009 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
10 แอร์บัส A320-216 HS-ABJ 1 17/09/2009 0 180 180 Carabao Concert cs**
11 แอร์บัส A320-216 HS-ABK 1 10/11/2009 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs GSB Heart Sticker*
12 แอร์บัส A320-216 HS-ABL 1 07/12/2009 0 180 180 airasia.com cs**
13 แอร์บัส A320-216 HS-ABM 1 19/05/2010 0 180 180 airasia.com cs**
14 แอร์บัส A320-216 HS-ABN 1 22/05/2010 0 180 180 airasia.com cs**
15 แอร์บัส A320-216 HS-ABO 1 19/06/2010 0 180 180 airasia.com cs**
16 แอร์บัส A320-216 HS-ABP 1 22/07/2010 0 180 180 airasia.com cs**
17 แอร์บัส A320-216 HS-ABQ 1 06/08/2010 0 180 180 airasia.com cs**
18 แอร์บัส A320-216 HS-ABR 1 11/08/2010 0 180 180 airasia.com cs**
19 แอร์บัส A320-216 HS-ABS 1 01/10/2010 0 180 180 airasia.com cs**
20 แอร์บัส A320-216 HS-ABT 1 21/01/2011 0 180 180 King Power cs**
21 แอร์บัส A320-216(ETOPS) HS-ABV 1 24/12/2011 0 180 180 King Power : Leicester City cs**
22 แอร์บัส A320-216(ETOPS) HS-ABW 1 24/01/2012 0 180 180 airasia.com cs**
23 แอร์บัส A320-214 HS-ABX 1 16/02/2012 0 180 180 King Power : SHOP ONLINE AT KINGPOWER.COM cs , มีที่นั่งแบบพิเศษ** พักการใช้งาน
24 แอร์บัส A320-214 HS-ABY 1 23/03/2012 0 180 180 airasia.com cs , มีที่นั่งแบบพิเศษ**
25 แอร์บัส A320-216 HS-ABZ 1 28/09/2012 0 180 180 airasia.com cs**
26 แอร์บัส A320-214 HS-BBA 1 31/10/2012 0 180 180 Amazing Thailand-ปีท่องเที่ยววิถีไทย cs (ชื่อลวดลาย “สีสันธารา (Shades of the River)” **
27 แอร์บัส A320-216 HS-BBB 1 10/11/2012 0 180 180 airasia.com cs* ***
28 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBC 1 01/02/2013 0 180 180 airasia.com cs , มีการติดตั้ง Sharklets ลำแรกของไทยแอร์เอเชีย* ***
29 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBD 1 23/04/2013 0 180 180 airasia.com cs*
30 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBE 1 01/08/2013 0 180 180 airasia.com cs*
31 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBF 1 01/10/2013 0 180 180 airasia.com cs*
32 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBG 1 23/10/2013 0 180 180 airasia.com cs*
33 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBH 1 10/11/2013 0 180 180 Now Everyone Can Fly Responbily livery*
34 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBI 1 16/11/2013 0 180 180 airasia.com cs*
35 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBJ 1 03/12/2013 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
36 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBL 1 08/02/2014 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
37 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBM 1 10/07/2014 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
38 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBN 1 12/07/2014 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
39 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBO 1 17/09/2014 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
40 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBP 1 11/01/2015 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
41 แอร์บัส A320-216(WL)(ETOPS) HS-BBQ 1 22/01/2015 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
42 แอร์บัส A320-216 HS-ABU 1 17/04/2015 0 180 180 airasia.com cs , Return from AirAsia 9M-AQL**
43 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBR 1 21/07/2015 0 180 180 airasia/Now Everyone Can Fly cs*
44 แอร์บัส A320-216 HS-BBS 1 30/10/2015 0 180 180 airasia.com cs , From AirAsia 9M-AHW**
45 แอร์บัส A320-216(ETOPS) HS-BBT 1 00/01/2016 0 180 180 airasia.com* cs, From Indonesia AirAsia PK-AXZ

พักการใช้งานชั่วคราว เนื่องจาก FD178 เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค

46 แอร์บัส A320-216(WL)(ETOPS) HS-BBU 1 00/03/2016 0 180 180 airasia.com cs**
47 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBV 1 00/04/2016 0 180 180 airasia.com cs**
48 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBW 1 00/01/2017 0 180 180 airasia.com cs**
49 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-BBX 1 19/11/2016 0 186 186 airasia.com cs** , Airbus A320 NEO ลำแรกที่จดทะเบียนในประเทศไทย
50 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-BBY 1 00/12/2016 0 186 186 airasia.com cs**
51 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-BBZ 1 00/03/2017 0 186 186 airasia.com cs GSB MyMo Sticker**
52 แอร์บัส A320-216(WL) HS-CBA 1 00/03/2017 0 180 180 airasia.com cs**
53 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBB 1 26/05/2017 0 186 186 airasia.com cs**
54 แอร์บัส A320-216(WL) HS-CBD 1 08/11/2017 0 180 180 airasia.com cs [3] [4]**
55 แอร์บัส A320-251(NEO)(ETOPS) HS-CBC 1 21/11/2017 0 186 186 airasia.com cs**
56 แอร์บัส A320-251(NEO)(ETOPS) HS-CBE 1 26/12/2017 0 186 186 airasia.com cs**
57 แอร์บัส A320-251(NEO)(ETOPS) HS-CBF 1 09/01/2018 0 186 186 airasia.com cs**
58 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBG 1 07/02/2018 0 186 186 airasia.com cs**
59 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBH 1 16/03/2018 0 186 186 airasia.com cs**
60 แอร์บัส A320-216(WL) HS-CBI 1 31/07/2018 0 186 186 airasia.com cs** ***
61 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBJ 1 30/10/2018 0 186 186 airasia.com cs** ***
62 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBK 1 14/11/2018 0 186 186 airasia.com cs** ***
63 แอร์บัส A320-251(NEO) HS-CBL 1 TBA 0 186 186 airasia.com cs , ลำล่าสุดของไทยแอร์เอเชีย
รวม 63

หมายเหตุ : * = ไม่มีโลโก้แอร์เอเชียบริเวณเครื่องยนต์ ** = มีโลโก้แอร์เอเชียบริเวณเครื่องยนต์ *** = ไม่มีสัญลักษณ์ Airbus อยู่ส่วนหน้าของเครื่องบิน

ฝูงบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ลำดับ เครื่องบิน ทะเบียน ทำการบินครั้งแรก วันเข้าประจำฝูงบิน จำนวนผู้โดยสาร หมายเหตุ / ชื่อลวดลาย / ชื่อลวดลายพิเศษ
P Y รวม
1 แอร์บัส A330-300 HS-XTA 12/04/2005 15/01/2014 12 365 377 Thai Airasia X original cs
2 แอร์บัส A330-300 HS-XTB 09/10/2006 02/05/2014 12 365 377 Thai Airasia X original cs
3 แอร์บัส A330-300 HS-XTC 06/10/2005 24/02/2015 12 365 377 airasia.com cs
4 แอร์บัส A330-300 HS-XTD 02/03/2006 19/08/2015 12 365 377 Lotte World cs
5 แอร์บัส A330-300 HS-XTE 20/03/2015 08/10/2015 12 365 377 airasia.com/NOW EVERYONE CAN FLY XTRA LONG cs
6 แอร์บัส A330-300 HS-XTF 22/06/2015 02/03/2016 12 365 377 airasia.com/NOW EVERYONE CAN FLY XTRA LONG cs
7 แอร์บัส A330-300 HS-XTG 26/01/2006 13/04/2018 0 367 367 airasia.com cs
8 แอร์บัส A330-300 HS-XTH 20/06/2006 17/12/2018 0 367 367 airasia.com cs
9 แอร์บัส A330-300 HS-XTI 16/12/2008 27/09/2018 30 255 285 airasia.com cs
10 แอร์บัส A330-300 HS-XTJ 15/09/2006 10/01/2019 0 367 367 airasia.com cs,
11 แอร์บัส A330-900(NEO) HS-XJA TBD TBD airasia.com
12 แอร์บัส A330-900(NEO) HS-XJB
รวม 12 ลำ

เครื่องบินที่ปลดประจำการ[แก้]

ฝูงบินไทยแอร์เอเชีย (ปลดประจำการ)
ลำดับ เครื่องบิน ทะเบียน จำนวนผู้โดยสาร หมายเหตุ
P Y รวม
1 โบอิง 737-300 HS-AAI 0 148 148
2 โบอิง 737-300 HS-AAJ 0 148 148
3 โบอิง 737-300 HS-AAK 0 148 148
4 โบอิง 737-300 HS-AAL 0 148 148
5 โบอิง 737-300 HS-AAM 0 148 148 ขายให้ Air Manila
6 โบอิง 737-300 HS-AAN 0 148 148 ขายให้ Air Manila
7 โบอิง 737-300 HS-AAO 0 148 148
8 โบอิง 737-300 HS-AAP 0 148 148
9 โบอิง 737-300 HS-AAQ 0 148 148
10 โบอิง 737-300 HS-AAR 0 148 148
11 โบอิง 737-300 HS-AAS 0 148 148
12 โบอิง 737-300 HS-AAU 0 148 148 ขายให้ Viva Aerobus
13 โบอิง 737-300 HS-AAV 0 148 148
14 โบอิง 737-300 HS-AEF 0 148 148 ขายให้ Viva Aerobus
15 แอร์บัส A320-216(WL) HS-BBK 0 180 180 ขายให้ Longjiang Airlines

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]