รายชื่ออาคารและสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตึกระฟ้าในโตเกียว

อาคารที่สูงที่สุด[แก้]

รายชื่ออันดับตึกระฟ้าในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 200 เมตร (656 ฟุต) ซึ่งรวมถึงยอดแหลม โครงสร้างส่วนย่อย แต่ไม่รวมเสาอากาศ

อันดับ ชื่อ รูปภาพ ความสูง
เมตร (ฟุต)
จำนวนชั้น ปีที่สร้างเสร็จ จังหวัด เชิงอรรถ
01.0 โตเกียวสกายทรี[A] 634 (2,080) 32 2554 โตเกียว เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกและสิ่งก่อสร้างที่สูงสุดอันดับสองของโลก รองจากบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ในดูไบ
01.0 โตเกียวทาวเวอร์[A] 333 (1,091) 7 2501 โตเกียว
02.01 อะเบะโนะฮารุคัส 300 (984) 60 2557 โอซะกะ อาคารที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นในปัจจุบัน
02.02 โยะโกะฮะมะ แลนด์มาร์ก ทาวเวอร์ 296 (970) 70 2536 คะนะงะวะ สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในจังหวัดคะนะงะวะ [1][2]
03.03 อาคารริงกูเกททาวเวอร์ 256 (840) 56 2539 โอซะกะ อาคารที่สูงที่สุดในจังหวัดโอซะกะ[3][4]
04.04 โอซะกะเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 252 (827) 55 2538 โอซะกะ [5][6]
05.05 มิดทาวน์ทาวเวอร์ 248 (814) 54 2550 โตเกียว อาคารที่สูงที่สุดในกรุงโตเกียว; อาคารที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นในทศวรรษที่ 2000[7][8]
06.06 มิดแลนด์สแควร์ 247 (810) 47 2550 ไอจิ อาคารที่สูงที่สุดในจังหวัดไอจิ[9][10]
07.07 เจอาร์เซ็นทรัลออฟฟิศทาวเวอร์ 245 (804) 51 2543 ไอจิ [11][12]
08.08 อาคารสำนักงานปกครองเขตมหานครโตเกียว 243 (797) 48 2534 โตเกียว [13][14]
09.09= อาคารเอ็นทีทีโดโคโมโยะโยะงิ 240 (787) 27 2543 โตเกียว หอนาฬิกาที่สูงที่สุดในโลก; อาคารที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของญี่ปุ่นตามความสูงทั้งหมด (รวมเสาอากาศ)[15][16]
10.09= ซันชายน์ 60 240 (786) 60 2521 โตเกียว อาคารที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นในทศวรรษที่ 1970[17][18]
11.011 รปปงงิฮิลส์ โมริทาวเวอร์ 238 (781) 54 2546 โตเกียว [19][20]
12.012 ชินจุกุพาร์กทาวเวอร์ 235 (771) 52 2537 โตเกียว [21][22]
13.013 โตเกียวโอเปร่าซิตี้ทาวเวอร์ 234 (769) 54 2539 โตเกียว [23][24]
14.0 ฟุกุโอะกะทาวเวอร์[A] 14.0 234 (768) 5 2532 ฟุกุโอะกะ สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในจังหวัดฟุกุโอะกะ [25][26]
15.014 โรงแรมเจอาร์เซ็นทรัลทาวเวอร์ 226 (741) 53 2543 ไอจิ [27][28]
16.015 ตึกชินจุกุ มิทซุอิ 225 (738) 55 2517 โตเกียว [29][30]
17.016 ตึกชินจุกุเซ็นเตอร์ 223 (732) 54 2522 โตเกียว [31][32]
18.017 เซนต์ลุคส์ทาวเวอร์ 221 (724) 47 2537 โตเกียว [33][34]
19.018= อิซุมิการ์เดนทาวเวอร์ 216 (709) 45 2545 โตเกียว [35][36]
20.018= ชิโอะโดะเมะซิตี้เซ็นเตอร์ 216 (708) 43 2546 โตเกียว [37][38]
21.020= ตึกเดนสึ 213 (700) 48 2545 โตเกียว [39][40]
22.020= แอกท์ทาวเวอร์ 213 (699) 45 2537 ชิซุโอะกะ [41][42]
23.022 อาคารชินจุกุ ซุมิโทะโมะ 210 (690) 52 2517 โตเกียว [43][44]
24.0 ปล่องเตาเผาขยะโทะชิมะ[A] 24.0 210 (689) 11 2542 โตเกียว ปล่องควันเตาเผาขยะที่สูงที่สุดในโลก[45]
25.023 เดอะคิทะฮะมะ 209 (689) 54 2552 โอซะกะ อาคารที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น[46][47]
26.024= กรันโตเกียวนอร์ธทาวเวอร์ 205 (672) 43 2550 โตเกียว [48][49]
27.024= กรันโตเกียวเซาท์ทาวเวอร์ 205 (672) 42 2550 โตเกียว [50][51]
28.026 Mode Gakuen Cocoon Tower 204 (668) 50 2551 โตเกียว อาคารสถานศึกษาที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก[52][53]
29.027 อาคารชินจุกุ โนะมุระ 203 (667) 50 2521 โตเกียว [54][55]
30.028= เอ็กซ์ทาวเวอร์โอซากาเบย์ 200 (657) 54 2549 โอซะกะ [56][57]
31.028= โออาซี 200 200 (656) 51 2536 โอซะกะ [58][59]
A. ^ This structure is not a fully habitable building, but is included in this list for comparative purposes. Per a ruling by the Council on Tall Buildings and Urban Habitat, freestanding observation towers or chimneys are not considered to be buildings, as they are not fully habitable structures.

สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุด[แก้]

รายชื่ออันดับสิ่งก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นอาคาร) ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 180 เมตร (591 ฟุต) ซึ่งรวมถึงยอดแหลม โครงสร้างส่วนย่อย และเสาอากาศด้วย

อันดับ ชื่อ รูปภาพ ความสูง
ม. (ฟุต)
ปี (พ.ศ.) ประเภทสิ่งก่อสร้าง จังหวัด เชิงอรรถ
01.01 โตเกียวสกายทรี 634 (2,080) 2554 หอโครงเหล็ก โตเกียว หอคอยที่สูงที่สุดในโลก
01.02 โตเกียวทาวเวอร์ 333 (1,091) 2501 หอโครงเหล็ก โตเกียว สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยเหล็กกล้าที่สูงที่สุดในโลก[60][61]
02.03 สะพานอะคะชิ-ไคเกียว 298 (979) 2541 สะพานแขวน เฮียวโงะ [62]
03.04 เสากระจายคลื่นโอะทะคะโดะยะ-ยะมะ 250 (820) 2542 guyed mast ฟุกุชิมะ [63]
04.05 เสากระจายคลื่นหลัก เอ็นเอชเค โชะบุ-คุกิ 240 (787) 2525 guyed mast ไซตะมะ [64]
5.06 ฟุกุโอะกะทาวเวอร์ 234 (768) 2532 หอสังเกตการณ์ ฟุกุโอะกะ สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในจังหวัดฟุกุโอะกะ; สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นในทศวรรษที่ 1980[25][26]
06.07= Chusi Powerline Crossing 226 (741) 2505 Electricity pylon ฮิโระชิมะ 2 อาคาร
06.07= Tatara Bridge 226 (741) 2542 สะพานแขวน อะฮิเมะ [65]
07.08 Daqi-Channel-Crossing 223 (732) 2540 Electricity pylon 2 อาคาร
08.09 Chita Thermal Power Station Units 1-4 220 (722) หอทำความเย็น ไอจิ [66]
09.010 Marcus Island LORAN-C transmitter 213 (699) 2543 guyed mast โตเกียว [67]
10.011= Atsumi Thermal Power Plant Units 3 & 4 200 (656) หอทำความเย็น ไอจิ [68]
11.011= Chita Thermal Power Station Units 5 & 6 200 (656) หอทำความเย็น [69]
11.011= Chita Thermal Power Plant II 200 (656) หอทำความเย็น ไอจิ [70]
11.011= Hekinan Thermal Power Plant Units 1-3 200 (656) 2533 หอทำความเย็น ไอจิ [71]
11.011= Anan Power Plant 200 (656) หอทำความเย็น โทะกุชิมะ [72]
11.011= Sakaide Power Plant Units 2-4 200 (656) 2514 หอทำความเย็น คะงะวะ [73]
11.011= Hagane-yama Transmitter 200 (656) 2544 guyed mast ซะงะ [74]

สิ่งก่อสร้างที่ถูกรื้อถอน/ทำลาย[แก้]

ชื่อ ความสูงยอดตึก ปี (พ.ศ.) ประเภทสิ่งก่อสร้าง เมือง หมายเหตุ
Iwo Jima LORAN-C transmission mast 411.5 m 2506/2508 Guyed Mast Iwo Jima พังทลายในปี พ.ศ. 2508 จากนั้นจึงสร้างใหม่และรื้อถอนในปี พ.ศ. 2536
Marcus Island LORAN-C transmission mast (1st) 411.5 m 2507 Guyed Mast Markus Island รื้อถอนในปี พ.ศ. 2528 และถูกแทนที่ด้วยอาคารเล็กกว่า
Shushi Wan OMEGA transmitter 389 m 2516 Guyed Mast Shushi-Wan, Tsushima Island รื้อถอนในปี พ.ศ. 2541
NHK Kawaguchi Transmitter 312.78 m 2480 Guyed mast Kawaguchi, Saitama รื้อถอนในปี พ.ศ. 2527

ตึกที่สูงที่สุดจากอดีต ถึงปัจจุบัน[แก้]

สร้างในปี พ.ศ. 2507 เพื่อรับกับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1964 โรงแรมนิวโอทะนิ ในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นระหว่างปี พ.ศ. 2511
ชื่อ ปีที่สูงที่สุด (พ.ศ.) ความสูง
ม. (ฟุต)
ชั้น จังหวัด อ้างอิง
อาคารรัฐสภาญี่ปุ่น 2479 – 2507 62 (215) 9 โตเกียว
โรงแรมนิวโอทะนิโตเกียว 2507 – 2511 72 (237) 17 โตเกียว [75]
Kasumigaseki Building 2511 – 2513 156 (512) 36 โตเกียว [76]
โตเกียวเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 2513 – 2514 163 (533) 40 โตเกียว [77]
โรงแรมเคอิโอะพลาซา ตึกเหนือ 2514 – 2517 180 (589) 47 โตเกียว [78]
ชินจุกุซุมิโทโม 2517 – 2517 210 (690) 52 โตเกียว [43]
Shinjuku Mitsui Building 2517 – 2521 225 (738) 55 โตเกียว [29]
ซันชายน์ 60 2521 – 2534 240 (786) 60 โตเกียว [17]
Tokyo Metropolitan Government Building 2534 – 2536 243 (797) 48 โตเกียว [13]
โยะโกะฮะมะ แลนด์มาร์ก ทาวเวอร์ 2536 – 2557 296 (970) 70 คะนะงะวะ [1]
อะเบะโนะฮะรุคัส 2557 - ปัจจุบัน 300 (984) 60 โอซะกะ

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "Landmark Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 2. "Yokohama Landmark Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 3. "Rinku Gate Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 4. "Rinku Gate Tower Building". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 5. "Osaka World Trade Center". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 6. "Osaka World Trade Center". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 7. "Mid-Town Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 8. "Mid Town Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 9. "Midland Square". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 10. "Midland Square". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 11. "JR Central Towers Office". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 12. "JR Central Office Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 13. 13.0 13.1 "Metropolitian Government Building". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 14. "Tokyo City Hall, Tower I". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 15. "NTT DoCoMo Yoyogi Building". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 16. "NTT DoCoMo Yoyogi Building". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-23.
 17. 17.0 17.1 "Sunshine 60". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 18. "Sunshine 60 Building". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 19. "Roppongi Hills Mori Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 20. "Roppongi Hills Mori Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 21. "Shinjuku Park Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 22. "Shinjuku Park Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 23. "Opera City Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 24. "Tokyo Opera City Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 25. 25.0 25.1 "Fukuoka Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 26. 26.0 26.1 "Fukuoka Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-23.
 27. "JR Central Towers Hotel". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 28. "JR Central Hotel Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 29. 29.0 29.1 "Shinjuku Mitsui Building". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 30. "Shinjuku Mitsui Building". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 31. "Shinjuku Center Building". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 32. "Shinjuku Center Building". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 33. "Saint Luke's Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 34. "St. Luke's Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 35. "Izumi Garden Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 36. "Izumi Garden Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 37. "Shiodome City Center". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 38. "Shidome City Center". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 39. "Dentsu Headquarters Building". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 40. "Dentsu Headquarters Building". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 41. "Act Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 42. "Act Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 43. 43.0 43.1 "Shinjuku Sumitomo Building". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 44. "Shinjuku Sumitomo Building". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 45. "Toshima Incineration Plant". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 46. "The Kitahama". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-31.
 47. "The Kitahama". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2009-02-01.
 48. "GranTokyo North Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 49. "GranTokyo North Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 50. "GranTokyo South Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 51. "GranTokyo South Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 52. "Tokyo Mode Gakuen Cocoon Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-24.
 53. "Tokyo Mode Gakuen". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-24.
 54. "Shinjuku Nomura Building". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 55. "Shinjuku Nomura Building". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-26.
 56. "X-Tower Osaka Bay". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 57. "X-Tower Osaka Bay". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 58. "ORC 200". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 59. "ORC 200". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 60. "Tokyo Tower". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 61. "Tokyo Tower". Emporis.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-23.
 62. "Akashi Kaikyo Bridge". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 63. "Mount Otakadoya Transmitter". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 64. "NHK Shobu-Kuki Transmitter Main Mast". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 65. "Tatara Bridge". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 66. "Chita Power Plant Units 1-4". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 67. "Minami Torishima LORAN-C Transmission Mast (3rd)". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 68. "Atsumi Power Plant Units 3+4". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 69. "Chita Power Plant Units 5+6". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 70. "Chita Daini Power Plant". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 71. "Hekinan Power Plant Units 1-3". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 72. "Shikoku Electric Power Co. Anan Power Plant Chimney". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 73. "Shikoku Electric Power Co. Sakaide Power Plant Units 2-4 Chimney". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-27.
 74. "Mount Hagane Transmitter". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2009-01-30.
 75. "Hotel New Otani". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-10-08.
 76. "Kasumigaseki Building". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 77. "Tokyo World Trade Center Building". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.
 78. "Keio Plaza Hotel". Skyscraperpage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-22.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]