ราชอาณาจักรฝรั่งเศส (1791–1792)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
Royaume de France

1791–1792
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
คำขวัญ
La Nation, la Loi, le Roi
"ชาติ, กฎหมาย, พระมหากษัตริย์"
เพลงชาติ
มาร์ชอ็องรีกัตร์
"Marche Henri IV"
เมืองหลวง ปารีส
ภาษา ฝรั่งเศส
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศส
 -  1791—1792 พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
สภานิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติฝรั่งเศส
ประวัติศาสตร์
 -  ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 3 กันยายน 1791
 -  การบุกโจมตีพระราชวังตุยเลอรีส์ 10 สิงหาคม 1792
 -  ก่อตั้ง สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1 21 กันยายน 1792
สกุลเงิน อาแซงนักค์

ราชอาณาจักรฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Royaume de France) ราชอาณาจักรภายใต้รัฐธรรมนูญปกครองฝรั่งเศสจาก 3 กันยายน ค.ศ. 1791 ถึง 21 กันยายน 1792 และระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญถูกแทนที่โดย สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1

ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1791 สภานิติบัญญัติแห่งชาติบีบให้ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส ลงพระนามใน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1791 เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

หลังจากเหตุการณ์โจมตีพระราชวังตุยเลอรีส์ซึ่งเป็นที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1792 วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 11 สิงหาคม ได้มีการยกเลิก รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1791 จากนั้น สภากงว็องซียงแห่งชาติ หรือ สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศส ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งภายใต้การนำของ มักซีมีเลียง รอแบ็สปีแยร์ ได้ประกาศยกเลิกระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพร้อมกับเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐหรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1792 เป็นอันสิ้นสุด 203 ปีแห่งการปกครองฝรั่งเศสของ ราชวงศ์บูร์บง