มรดกทางวัฒนธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ซากปรักหักพังของโรมันกับผู้เผยพระวจนะ (Roman ruins with a prophet) โดยโจวันนี ปันนีนี ในปี ค.ศ. 1751 มรดกทางวัฒนธรรมทางศิลปะของจักรวรรดิโรมันที่ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับวัฒนธรรมตะวันตกในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาและลัทธิคลาสสิกใหม่

มรดกทางวัฒนธรรม เป็นมรดกของทรัพย์สินมรดกทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของกลุ่มหรือสังคมที่สืบทอดมาจากรุ่นก่อน ๆ มรดกของคนรุ่นก่อน ๆ ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเป็น "มรดก" การเป็น "มรดก" เป็นผลจากการคัดเลือกของสังคม[1]

มรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมที่จับต้องได้ (เช่น อาคาร อนุสาวรีย์ ภูมิทัศน์ จดหมายเหตุ หนังสือ งานศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์), วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (เช่น นิทานพื้นบ้าน ประเพณี ภาษา และความรู้) และมรดกทางธรรมชาติ (ได้แก่ ภูมิทัศน์ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ)[2] คำนี้มักใช้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพื้นเมือง[3]

การกระทำโดยเจตนาที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมจากปัจจุบันเพื่ออนาคตเรียกว่าการอนุรักษ์ ซึ่งส่งเสริมโดยพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และศูนย์วัฒนธรรม มรดกที่ได้รับการอนุรักษ์ได้กลายเป็นจุดยึดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น[1]

การคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในทางกฎหมายประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศหลายฉบับ องค์กรสหประชาชาติ, ยูเนสโก และบลูชีลด์อินเตอร์เนชันแนล ดำเนินการด้านการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการใช้ในการบูรณาการของการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติด้วย[4][5][6][7][8][9]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 Logan, William S. (2007). "Closing Pandora's Box: Human Rights Conundrums in Cultural Heritage". ใน Silverman, Helaine; Ruggles, D. Fairchild (บ.ก.). Cultural heritage and human rights. New York, NY: Springer. ISBN 9780387713137. OCLC 187048155.
 2. Ann Marie Sullivan, Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past, 15 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 604 (2016) https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=ripl
 3. "Indigenous Cultural and Intellectual Property (ICIP) (AITB)". Arts Law Centre of Australia. สืบค้นเมื่อ 21 July 2021.
 4. "UNESCO Legal Instruments: Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999".
 5. UNESCO convenes Libyan and international experts meeting for the safeguard of Libya's cultural heritage. UNESCO World Heritage Center – News, 21. Oktober 2011.
 6. Roger O'Keefe, Camille Péron, Tofig Musayev, Gianluca Ferrari "Protection of Cultural Property. Military Manual." UNESCO, 2016, S. 73ff.
 7. Eric Gibson: The Destruction of Cultural Heritage Should be a War Crime. In: The Wall Street Journal, 2 March 2015.
 8. UNESCO Director-General calls for stronger cooperation for heritage protection at the Blue Shield International General Assembly. UNESCO, 13 September 2017.
 9. UNIFIL – Action plan to preserve heritage sites during conflict, 12 Apr 2019.

อ่านเพิ่มเติม[แก้]

 • Michael Falser. Cultural Heritage as Civilizing Mission. From Decay to Recovery. Heidelberg, New York: Springer (2015), ISBN 978-3-319-13638-7.
 • Michael Falser, Monica Juneja (eds.). 'Archaeologizing' Heritage? Transcultural Entanglements between Local Social Practices and Global Virtual Realities. Heidelberg, New York: Springer (2013), ISBN 978-3-642-35870-8.
 • Fiankan-Bokonga, Catherine (2017-10-17). "A historic resolution to protect cultural heritage". UNESCO (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2021-08-03.
 • Ann Marie Sullivan, Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past, 15 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 604 (2016) https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=ripl
 • Barbara T. Hoffman, Art and cultural heritage: law, policy, and practice, Cambridge University Press, 2006
 • Leila A. Amineddoleh, "Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions," Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Vol. 24, No. 3. Available at: https://ssrn.com/abstract=2467100
 • Paolo Davide Farah, Riccardo Tremolada, Desirability of Commodification of Intangible Cultural Heritage: The Unsatisfying Role of IPRs, in TRANSNATIONAL DISPUTE MANAGEMENT, Special Issues "The New Frontiers of Cultural Law: Intangible Heritage Disputes", Volume 11, Issue 2, March 2014, ISSN 1875-4120 Available at: https://ssrn.com/abstract=2472339
 • Paolo Davide Farah, Riccardo Tremolada, Intellectual Property Rights, Human Rights and Intangible Cultural Heritage, Journal of Intellectual Property Law, Issue 2, Part I, June 2014, ISSN 0035-614X, Giuffrè, pp. 21–47. Available at: https://ssrn.com/abstract=2472388
 • Nora Lafi, Building and Destroying Authenticity in Aleppo: Heritage between Conservation, Transformation, Destruction, and Re-Invention in Christoph Bernhardt, Martin Sabrow, Achim Saupe. Gebaute Geschichte. Historische Authentizität im Stadtraum, Wallstein, pp.206-228, 2017
 • Dallen J. Timothy and Gyan P. Nyaupane, Cultural heritage and tourism in the developing world : a regional perspective, Taylor & Francis, 2009
 • Peter Probst, "Osogbo and the Art of Heritage: Monuments, Deities, and Money", Indiana University Press, 2011
 • Constantine Sandis (ed.), Cultural Heritage Ethics: Between Theory and Practice, Open Book Publishers, 2014
 • Zuckermann, Ghil'ad et al., ENGAGING - A Guide to Interacting Respectfully and Reciprocally with Aboriginal and Torres Strait Islander People, and their Arts Practices and Intellectual Property, Australian Government: Indigenous Culture Support, 2015
 • Walters, Diana; Laven, Daniel; Davis, Peter (2017). Heritage & Peacebuilding. Suffolk, UK: Boydell Press. ISBN 9781783272167. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 31 March 2017. สืบค้นเมื่อ 31 March 2017.
 • Kocój E., Między mainstremem a undergroundem. Dziedzictwo regionalne w kulturze europejskiej – odkrywanie znaczeń, [w:] Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, Seria wydawnicza:, Studia nad dziedzictwem i pamięcią kulturową", tom I, Kraków 2019, red. Ewa Kocój, Tomasz Kosiek, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, pp. 10–35.
 • Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, Seria wydawnicza:, Studia nad dziedzictwem i pamięcią kulturową", tom I, red. Ewa Kocój, Tomasz Kosiek, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Kraków 2019, p. 300.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]