สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ
ก่อตั้ง1965; 59 ปีที่แล้ว (1965)
ประเภทสมาคมวิชาชีพ
ที่ตั้ง
บริการการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองโบราณสถานทั่วโลก
บุคลากรหลัก
  • Teresa Patricio (ประธาน)
  • Mario Santana (เลขาธิการ)
  • Pamela Jerome (เหรัญญิก)
เว็บไซต์www.icomos.org

สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Council on Monuments and Sites) หรือ อิโคโมส (ICOMOS) เป็นสมาคมวิชาชีพซึ่งดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทั่วโลก และเสนอคำแนะนำต่อยูเนสโกในเรื่องแหล่งมรดกโลก

ความคิดในการจัดตั้งอิโคโมสนั้นสืบเนื่องมาจากการประชุมที่เอเธนส์ว่าด้วยการบูรณะอาคารประวัติศาสตร์ (Athens Conference on the restoration of historic buildings) ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International Museums Office) จัดขึ้นใน ค.ศ. 1931 และนำไปสู่การออกกฎบัตรเอเธนส์ (Athens Charter) ซึ่งนำเสนอแนวคิดเรื่องมรดกระหว่างประเทศ (international heritage) จนใน ค.ศ. 1964 สภาสถาปนิกและผู้ชำนัญพิเศษด้านอาคารประวัติศาสตร์ ชุดที่สอง (Second Congress of Architects and Specialists of Historic Buildings) ประชุมกันในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี และมีข้อมติ 13 ข้อ ข้อมติข้อแรกให้ออกกฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง (International Charter on the Conservation and Restoration of Monuments and Sites) หรือที่เรียกกันว่า กฎบัตรเวนิส (Venice Charter) และข้อมติข้อที่สองให้จัดตั้งอิโคโมสขึ้นมาดำเนินการตามกฎบัตรนี้ จึงมีการจัดตั้งอิโคโมสที่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ใน ค.ศ. 1965

ปัจจุบัน อิโคโมสมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองชาร็องตง-เลอ-ปง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดามากกว่า 10,100 คนจากประเทศกว่า 153 แห่ง และมีคณะกรรมการระดับชาติกว่า 110 ชุด กับคณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์ในระดับระหว่างประเทศกว่า 28 ชุด[1] สมาชิกของอิโคโมสนั้นต้องมีคุณวุฒิในสาขาการอนุรักษ์ และต้องเป็นนักจดหมายเหตุ นักบรรพชีวินวิทยา นักบริหารแหล่งมรดก นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ นักผังเมือง นักมานุษยวิทยา วิศวกร หรือสถาปนิก แต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีเฉพาะ

นอกจากนี้ อิโคโมสยังร่วมมือกับและเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งบลูชีลด์อินเทอร์เนชันนัล (Blue Shield International) ซึ่งปกป้องคุ้มครองแหล่งวัฒนธรรมของโลกที่เป็นอันตรายจากภัยสงครามและภัยธรรมชาติ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Introducing ICOMOS – International Council on Monuments and Sites". www.icomos.org. สืบค้นเมื่อ 2019-01-06.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]