พูดคุย:พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เนื้อหาบางส่วน[แก้]

บทความนี้ นำข้อความบางส่วนมาจากเว็บไซต์หรือสื่ออื่น หอมรดกไทย ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์หรือสื่อดังกล่าว อนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้ โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์


ศิริวัฒน์หรือสิริวัฒน์?[แก้]

ถ้าว่าตามหลักภาษา ต้องถือว่าที่ถูกต้องคือ "สิริ" เพราะเป็นภาษาบาลี ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตจะเป็นคำว่า "ศรี"

อย่างไรก็ตามชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์จะเขียนโดยถือเอาความถูกต้องตามหลักภาษาไม่ได้ ต้องถือตามชื่อที่เขาตั้ง โดยเฉพาะราชทินนาม ถือว่าเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้ และปรากฏหลักฐานเป็นพระบรมราชโองการ ดังนั้นชื่อตามพระราชโองการนี้จึงถือว่าเป็นชื่อที่ถูกต้องที่สุด

ในหนังสือ "จดหมายเหตุเรื่องตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒" ที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร ได้คัดลอกพระบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศพระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรตเป็น"กรมหมื่นชินวรศิริวัฒน์" และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เลื่อนพระยศอีกเป็น"กรมหลวงชินวรศิริวัฒน์"

เพราะฉะนั้นผมจึงได้ดำเนินการแก้ไขชื่อทั้งในบทความและหัวข้อให้ตรงตามพระบรมราชโองการ แต่ปรากฏว่ามีบางท่านได้แก้ไขให้กลับไปเป็น "สิริวัฒน์" อีก เข้าใจว่าท่านผู้นั้นคงไม่ได้เห็นสำเนาพระบรมราชโองการ แต่จำชื่อมาจากแหล่งข้อมูลอื่น

ผมยังยืนตามพระบรมราชโองการจากหนังสือที่ค้นพบ จึงขอแก้ใขพระนามทั้งหมดในบทความให้ตรงตามพระราชโองการไปก่อน ยกเว้นในหัวข้อ ๑๕๐ ปีวันประสูติ เพราะเป็นข้อมูลเฉพาะ ส่วนชื่อบทความผมจะยังไม่เปลี่ยน ถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยกับทัศนะของผมขอให้แย้งได้ จะได้ไม่เปลี่ยนกลับไปกลับมากันอีก และถ้าไม่มีท่านใดแย้งข้อมูลของผม ราวอาทิตย์หน้าผมจะเปลี่ยนที่ชืื่อบทความด้วยครับ ด้วยความเคารพ--พุทธามาตย์

ผมว่าใช้ตามหลักภาษานี่แหละครับ --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 15:41, 11 เมษายน 2553 (ICT)

ผมขอสนับสนุนข้อความที่ว่า "ชื่อบุคคลจะเขียนโดยถือเอาความถูกต้องตามหลักภาษาไม่ได้ ต้องถือตามชื่อที่เขาตั้ง" เพราะชื่อหลายคนก็ไม่ได้เขียนถูกตามภาษา หรือบางครั้งก็ไม่มีความหมายเลย หากท่านมีหลักฐานที่ไหนบ้างว่าสะกดอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ยกมาได้เลยครับ สำหรับความเห็นของคุณมหาที ผมถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น ไม่มีหลักฐานประกอบ ไม่รับพิจารณา --octahedron80 19:34, 11 เมษายน 2553 (ICT)

พระนามเมื่อทรงได้รับการสถาปนาที่กรมหลวงสะกดว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (อ้างจาก ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนากรมหมื่นชินวรสิริวัฒน ขึ้นเป็นกรมหลวง , เล่ม ๔๓, ตอน ๐ ก, ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๙, หน้า ๑๐๘) และพระนามในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพก็ยังคงใช้ว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ครับ (อ้างจาก ราชกิจจานุเบกษา, หมายกำหนดการ พระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๑, เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๑, หน้า ๓๙๐๑) --ScorpianPK Nuvola apps kmahjong.png คุยแค่ "คลิก" 13:58, 12 เมษายน 2553 (ICT)

ได้ดู file ราชกิจจานุเบกษาที่คุณScorpianPKลงไว้ ก็ยอมรับโดยดุษณีครับว่าเป็น "สิริวัฒน" และควรถือเอาราชกิจจานุเบกษาเป็นหลักมากกว่าจดหมายเหตุที่ผมอ้างถึง แต่ปัญหาใหม่คือในราชกิจจานุเบกษานั้น ไม่มีไม้ทัณฑฆาตที่ น ฉะนั้น ต้องเป็น "กรมหลวงชินวรสิริวัฒน" ด้วยหรือไม่ครับ ทุกท่านจะว่าอย่างไร ด้วยความเคารพ --พุทธามาตย์ 00:53, 15 เมษายน 2553

อันว่าชื่อที่เกี่ยวข้องมี 3 ระดับครับ ผมขอให้ความเห็นดังนี้

  • ชื่อบทความ - ควรยึดเอาตามราชกิจจานุเบกษาโดยเคร่งครัด ไม่ต้องมีทันฑฆาต
  • ชื่อหน้าเปลี่ยนทาง - ชื่ออื่นที่ใช้กัน รวมถึงบางชื่อที่สะกดผิดบ่อย
  • ชื่อในบทความ - ถ้าจดหมายเหตุมีความน่าเชื่อถือพอสมควร ก็ควรกล่าวในบทความด้วยว่ามีตัวสะกดที่อ้างถึงในแหล่งอื่น ๆ เป็นอย่างไร

--taweethaも 10:29, 18 เมษายน 2553 (ICT)

ดิฉันคิดว่าสมควรใช้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นชื่อบทความคะ โดยคงตัวสะกดไว้เช่นเดิมตามที่รับการโปรดเกล้าสถาปนาฯ แต่ ตัวการันต์นั้นเป็นการสะกดตามยุคสมัยคะ พึงสังเกตุได้จากการเขียนพระนามเมื่อตอนได้รับสถาปนาในรัชกาลที่ ๗ เขียนพระนามว่า พระเจ้าวรวงเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ซึ่งไม่มีตัวการันต์ที่ ศ และ น แต่ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเขียนดังเช่นชื่อหัวข้อในปัจจุบันนี้คะ ส่วนในเนื้อหานั้น ดิฉันคิดว่าควรเขียนตามราชกิจจานุเบกษาอย่างเคร่งครัด เพราะน่าจะเป็นการเขียนตามลำดับเวลาคะ --ฉัตรา 19:49, 22 เมษายน 2553 (ICT)

ผมได้เปลี่ยนพระนามกลับไปเป็น "สิริวัฒน์" แล้วนะครับ แต่ในหัวข้อสมณศักดิ์จำเป็นต้องคง "ศิริวัฒน์" ไว้เพราะผมอ้างอิงจากจดหมายเหตุซึ่งพิมพ์ไว้เช่นนั้น ถ้าท่านใดสามารถค้นจากราชกิจจานุเบกษาได้ ขอความอนุเคราะ์ห์ช่วยเปลี่ยนทั้งพระนามและอ้างอิงในหัวข้อนี้ด้วยนะครับ ด้วยความเคารพ --พุทธามาตย์ 14:18, 2 พฤษภาคม 2553

ผมรวบรวมราชกิจจานุเบกษามาให้ในเบื้องต้นก่อนนะครับ แต่คงไม่ได้ช่วยแก้ไข ณ ตอนนี้เพราะติดธุระ ถ้าคุณพุทธามาตย์มีเวลาก็แก้ไขได้เลยนะครับ

ป.ล. จริง ๆ พระนามกรมน่าจะเป็น ชินวรสิริวัฒน์ เพราะดูจากตราสัญลักษณ์ ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ ก็ใช้ ชส อยู่แล้วครับ--ScorpianPK Nuvola apps kmahjong.png คุยแค่ "คลิก" 14:16, 3 พฤษภาคม 2553 (ICT)

ตามความเห็นผมควรใช้การสะกดแบบสุดท้ายสำหรับการตั้งชื่อบทความครับ เพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้ว --octahedron80 20:04, 7 พฤษภาคม 2553 (ICT)