ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพทอน (ภาษาโปรแกรม)"

Translated introduction to the article
(Language consistency)
(Translated introduction to the article)
|- style="vertical-align:top;"
|}
'''ภาษาไพทอน''' (Python programming language) หรืออีกชื่อที่คนไทยนิยมมักเรียกกันว่า '''ภาษาไพทอน''' เป็น[[ภาษาโปรแกรมระดับสูง|ภาษาระดับสูง]]ซึ่งสร้างโดย[[คีโด ฟัน โรสซึม]] โดยเริ่มในปีพ.ศ. 25532533 การออกแบบของภาษาไพทอนมุ่งเน้นให้ผู้โปรแกรมสามารถอ่านชุดคำสั่งได้โดยง่ายผ่านการใช้[[:en:off-side rule|งานอักขระเว้นว่าง (whitespaces) จำนวนมาก]] นอกจากนั้นการออกแบบภาษาไพทอนและการประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียน[[โปรแกรมเชิงวัตถุ]]ในตัวภาษายังช่วยให้[[โปรแกรมเมอร์|นักเขียนโปรแกรม]]สามารถเขียนโปรแกรมที่เป็นระเบียบ อ่านง่าย มีขนาดเล็ก และง่ายต่อการบำรุง<ref>https://web.archive.org/web/20120623165941/http://cutter.rexx.com/~dkuhlman/python_book_01.html</ref>
 
ไพทอนเป็นภาษาแบบไดนามิกซึ่งพร้อม[[:en:Garbage collection (computer science)|ตัวเก็บขยะ]] ไพทอนรองรับ[[กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรม]]หลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเขียนโปรแกรมตามลำดับขั้น, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, หรือการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน นอกจากนี้ไพทอนเป็นภาษาที่มักถูกอธิบายว่าเป็นภาษาโปรแกรมแบบ "มาพร้อมถ่าน" (batteries included) กล่าวคือไพทอนมาพร้อมกับ[[:en:Standard Library|ไลบรารีมาตรฐาน]]จำนวนมาก เช่นโครงสร้างข้อมูลแบบซับซ้อน และไลบรารีสำหรับคณิตศาสตร์
 
ไพทอนมักถูกมองว่าเป็นภาษาที่สร้างต่อจากภาษา [[ภาษาโปรแกรม ABC|ABC]] โดยไพทอน 2.0 ซึ่งออกเผยแพร่เมื่อปีพ.ศ.2543 มาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมจำนวหนึ่ง อย่างเช่น[[:en:List Comprehension|ตัวสร้างแถวรายการ]] (list comprehension)
ไพทอนรุ่น 2.0 ซึ่งออกเมื่อปีค.ศ. 2000 มาพร้อมกับเครื่องมือภายในจำนวนมาก เช่นเครื่องมือการสร้างลิสต์ ([[:en:List comprehension|list comprehension]]) และ[[:en:Garbage collection (computer science)|ตัวเก็บขยะ]] (garbage collector) และไพทอนรุ่น 3.0 เป็นไพทอนรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขจำนวนมาก ทว่าความเปลี่ยนแปลงไนไพทอน 3 นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่[[:en:Backward compatibility|ไม่เข้ากันแบบย้อนหลัง]] กล่าวคือชุดคำสั่งที่เขียนสำหรับไพทอน 2 อาจไม่ทำงานตามปกติเมื่อสั่งให้ทำงานบนตัวแปลภาษาของไพทอน 3
 
ไพทอนรุ่น 2.0 ซึ่งออกเมื่อปีค.ศ. 2000 มาพร้อมกับเครื่องมือภายในจำนวนมาก เช่นเครื่องมือการสร้างลิสต์ ([[:en:List comprehension|list comprehension]]) และ[[:en:Garbage collection (computer science)|ตัวเก็บขยะ]] (garbage collector) และไพทอนรุ่น 3.0 เป็นไพทอนรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขจำนวนมาก ทว่าความเปลี่ยนแปลงไนไพทอน 3 นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่[[:en:Backward compatibility|ไม่เข้ากันแบบย้อนหลัง]] กล่าวคือชุดคำสั่งที่เขียนสำหรับไพทอน 2 อาจไม่ทำงานตามปกติเมื่อสั่งให้ทำงานบนตัวแปลภาษาของไพทอน 3
 
ไพทอนรุ่น 2.0 หมดการสนับสนุนอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2563 โดยการหมดการสนับสนุนนี้ถูกวางแผนตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 และไพทอนรุ่น 2.7.18 เป็นไพทอนรุ่น 2.7 และรุ่นตระกูล 2.0 ตัวสุดท้ายที่ออกเผยแพร่<ref>{{Cite web|url=https://pythoninsider.blogspot.com/2020/04/python-2718-last-release-of-python-2.html|title=Python Insider: Python 2.7.18, the last release of Python 2|last=Peterson|first=Benjamin|date=2020-04-20|website=Python Insider|access-date=2020-04-27}}</ref> โดยหลังจากนี้จะไม่มีการสนับสนุนความปลอดภัยหรือการปรับปรุงอื่นใดเพิ่มเติมสำหรับภาษาไพทอนรุ่น 2.0 อีก<ref>{{Cite web|url=https://www.python.org/doc/sunset-python-2/|title=Sunsetting Python 2|website=Python.org|language=en|access-date=2019-09-22}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.python.org/dev/peps/pep-0373/|title=PEP 373 -- Python 2.7 Release Schedule|website=Python.org|language=en|access-date=2019-09-22}}</ref>
 
[[อินเทอร์พรีเตอร์]]ของภาษาไพทอนสามารถใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ ชุมชนนักพัฒนาโปรแกรมของไพทอนร่วมกันดูแลโครงการ[[:en:CPython|ซีไพทอน]]โดยมี[[มูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน]]ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ทำหน้าที่ดูแลและจัดการทรัพยากรสำหรับการพัฒนาไพทอนและซีไพทอน
 
== คุณสมบัติและปรัชญาการออกแบบ ==
486

การแก้ไข