ข้ามไปเนื้อหา

การเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ (อังกฤษ: aspect-oriented programming - AOP) ในทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงลักษณะ (อังกฤษ: aspect-oriented software development - AOSD) เป็นความพยายามในการช่วยนักพัฒนาสำหรับแยกคอนเซินในการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเซินตัดขวาง (crosscutting concern) เพื่อเพิ่มความเป็น module การใช้งาน AOP อาจจะต้องทำการปรับเปลี่ยนภาษาในการพัฒนา ในขณะที่การใช้ AOSD จะรวมถึงความเกี่ยวข้องกับภาษา สภาพแวดล้อมและวิธีการพัฒนา