ภาษากรูวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษากรูวี (Groovy) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับแพลตฟอร์มจาวาอันหนึ่ง นอกเหนือจากภาษาจาวา เราอาจมองกรูวีเป็นเหมือนภาษาสคริปต์สำหรับแพลตฟอร์มจาวาก็ได้ เนื่องจากมันมีคุณลักษณะหลายอย่างเหมือนกับภาษาสคริปต์อย่าง ไพทอน (Python) รูบี้ (Ruby) เพิร์ล (Perl) และ สมอลทอล์ค (Smalltalk). ในบางบริบท, เราจะใช้ชื่อ JSR 241 เพื่อเรียกภาษากรูวี

โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษากรูวี จะถูกคอมไพล์ เป็นจาวาไบต์โค้ด ซึ่งสามารถใช้งานได้บนจาวาเวอร์ชวลแมชีน (JVM) ปกติ

ขณะนี้ภาษากรูวีกำลังอยู่ในช่วงของการทำให้เป็นมาตรฐาน. ภาษากรูวีรุ่น 1.0 ออกมาเมื่อ 2 มกราคม พ.ศ. 2550

คุณลักษณะของภาษา[แก้]

ภาษากรูวีมีคุณลักษณะหลายประการที่ไม่พบในภาษาจาวามาตรฐาน:

เปรียบเทียบความสัมพันธ์[แก้]

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเปรียบเทียบภาษากรูวีกับภาษาจาวา:

จาวามาตรฐาน (Java 5 และสูงกว่า)

class Filter {
  public static void main (String[] args) {
    List<String> list = Arrays.asList ("Rod", "Carlos", "Chris") ;
    List<String> shorts = new ArrayList<String> () ;
    for (String item : list) {
      if (item.length () <= 4) { shorts.add (item) ; }
    }
    for (String item : shorts) { System.out.println (item) ; }
  }
}

Groovy

list = ["Rod", "Carlos", "Chris"]
shorts = list.findAll { it.size () <= 4 }
shorts.each { println it }

สนับสนุนภาษามาร์กอัป[แก้]

คุณลักษณะเด่นอันหนึ่งของกรูวีก็คือ การที่มันสนับสนุนภาษามาร์กอัป (markup language) อย่าง XML และ HTML จากในตัวมันเองเลย คุณลักษณะนี้ทำให้การสร้างและใช้งานข้อมูลจากหลายแหล่ง เป็นไปได้ในวากยสัมพันธ์ของภาษาและวิธีการเขียนโปรแกรมที่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น:

โค้ด Groovy ต่อไปนี้ ...

  import groovy.xml.MarkupBuilder
  def myXMLDoc = new MarkupBuilder ()
  myXMLDoc.workbook {
   worksheet (caption:"Employees") {
     row (fname:"John", lname:"McDoe")
     row (fname:"Nancy", lname:"Davolio")
   }
   worksheet (caption:"Products") {
     row (name:"Veeblefeetzer", id:"sku34510")
     row (name:"Prune Unit Zappa", id:"sku3a550")
   }
  }
  println myXMLDoc

... สร้างผลลัพธ์ XML:

  <workbook>
   <worksheet caption='Employees'>
     <row fname="John" lname="McDoe" />
     <row fname="Nancy" lname="Davolio" />
   </worksheet>
   <worksheet caption='Products'>
     <row name="Veeblefeetzer" id="sku34510" />
     <row name="Prune Unit Zappa" id="sku3a550" />
   </worksheet>
  </workbook>

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • Grails
 • Boo - ภาษาโปรแกรมที่มีจุดประสงค์เหมือนกัน แต่ใช้งานบน Common Language Runtime (CLI)
 • JRuby - ภาษารูบี้บนแพลตฟอร์มจาวา
 • Jython - ภาษาไพทอนบนแพลตฟอร์มจาวา
 • BeanShell - ตัวแปลภาษาขนาดเล็กสำหรับโค้ดจาวา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]