ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งูหลามปากเป็ด"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดย่อย คือ ''P. c. curtus'' เป็นชนิดทั่วไป, ''[[Python curtus breitensteini|P. c. breitensteini]]'' พบใน[[บอร์เนียว]] และ ''[[Python curtus brongersmai|P. c. brongersmai]]'' พบใน[[แหลมมลายู|เพนนิซูล่า]]ของ[[มาเลเซีย]]และ[[สิงคโปร์]]<ref>{{ITIS |id=634783 |taxon=''Python curtus'' |accessdate=11 September 2007}}</ref> เป็น[[สัตว์ป่าคุ้มครอง]]ตาม[[พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535]] นิยมเลี้ยงเป็น[[สัตว์เลี้ยง]]ของผู้ที่นิยมสัตว์เลื้อยคลานเพราะมีความ[[สวย]]งาม<ref name="keogh"/>
 
ซึ่งในบางข้อมูลจะให้ชนิดย่อยทั้ง 3 ชนิดนี้เป็น[[Species|ชนิดใหม่]]ต่างหากเดียวกันไปเลย<ref name="keogh">{{cite journal|doi=10.1111/j.1095-8312.2001.tb01350.x|last=Keogh|first=J. S.|coauthors=Barker, D. Shine, R.|year=2001|title=Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia (abstract)|pages=113|journal=Biological Journal of the Linnean Society|volume=73|issue=1|url=http://www3.interscience.wiley.com/journal/118995661/abstract}}</ref>
==รูปภาพ==
<gallery>
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์