ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

* ประเภทกาพย์เห่เรือ ได้แก่ [[กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์]]
* ประเภทกลอนนิทาน ได้แก่ [[พระอภัยมณี]]
* ประเภทนิราศ ได้แก่ นิราศนรินทร์ วร้าว
*
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม