โบราณคดีสโมสร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โบราณคดีสโมสร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2450 (รศ. 126) ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ณ พระที่นั่งชั่วคราวสรรเพชญ์มหาปราสาท พระราชวังโบราณ เมืองกรุงเก่า โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงประชุมในหมู่พระบรมวงศานุวงค์และข้าราชการ ทรงรับเป็นสภานายก[1] มีพระยาโบราณบุรานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า เป็นเลขานุการ[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. ข่าวเสด็จพระราชดำเนิรไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรัชมงคลที่กรุงเก่า. (2450, 8 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 24 ตอนที่ 36. หน้า 921-927.
  2. สำนักศิลปากรที่ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (2551) เอกสารประกอบการเสวนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ เรื่อง พระยาโบราณราชธานินทร์ กับการอนุรักษ์กรุงเก่า. พระนครศรีอยุธยา: สำนักฯ.