ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้อย่างยิ่ง โดยไม่นับเว็บไซต์ที่บุคคลดังกล่าวสังกัดอยู่ หรือความเห็นส่วนตัว
* มีความสำคัญ มีอิทธิพลต่อสังคม และอิทธิพลดังกล่าว ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่รองรับได้
* มีประวัติรวบรวมไว้ในแหล่งอ้างอิงที่อื่นแล้ว เช่น หนังสือบุคคลสำคัญของไทย เป็นต้น
 
ระดับชาติหมายถึงเป็นผลงานที่ยอมรับในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือรางวัลที่ทุกภาคส่วนของประเทศนั้นร่วมเข้าชิง ระดับนานาชาติหมายถึงเป็นผลงานที่ยอมรับในหลายประเทศหรือรางวัลที่หลายประเทศร่วมเข้าชิง ความโดดเด่นของบุคคลไม่จำเป็นต้องมีเพียงแต่ด้านบวกเพียงอย่างเดียว ถ้าหากบุคคลนั้นมีความโดดเด่นทางด้านลบแต่เป็นที่รู้จักในวงกว้างตามเงื่อนไขข้างต้นก็สามารถเขียนเป็นสารานุกรมได้ เช่น [[อุซามะห์ บิน ลาดิน]] หรือ [[ตี๋ใหญ่]] เป็นต้น
 

รายการนำทางไซต์