ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (ลักษณะทางภูมิศาสตร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความโดดเด่นในวิกิพีเดียเป็นการรวมกฎเกณฑ์โดยยึดจากความเหมาะสมในการเป็นสารานุกรมของหัวข้อของบทความ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็เข้าเกณฑ์ความโดดเด่นทั่วไปโดยสันนิษฐานแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด ความโดดเด่นของลักษณะทางภูมิศาสตร์ (สถานที่ ถนน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ) ก็อาจเกิดข้อสงสัย

เกณฑ์นี้เป็นการสรุปความเห็นพ้องที่มีอยู่โดยรวมเกี่ยวกับความโดดเด่นของลักษณะทางภูมิศาสตร์และให้แนวทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ในวิกิพีเดีย

ขอบเขต

[แก้]

จุดประสงค์ของแนวทางนี้ ลักษณะทางภูมิศาสตร์คือสิ่งต่าง ๆ ที่คงทนถาวรหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์บนโลก หรือสถานที่ทางธรรมชาติหรือสร้างขึ้นมา

แนวทางนี้ไม่รวมถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ในงานที่แต่งขึ้นมาหรือวัตถุทางดาราศาสตร์

ประเทศจำลองไม่รวมอยู่ในแนวทางนี้ ให้พิจารณาเกณฑ์ความโดดเด่นทั่วไปแม้จะเข้าข่ายสถานที่ทางภูมิศาสตร์

แหล่งข้อมูล

[แก้]

แนวทางนี้ไม่ใช้แผนที่และตารางข้อมูลเพื่อยืนยันความโดดเด่นของหัวเรื่อง เพราะแหล่งข้อมูลเหล่านี้มักให้ข้อมูลเพียงแค่ว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริง อีกทั้งก็มักไม่ให้ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้

ในทางกลับกันแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลที่อธิบายสิ่งต่าง ๆ แทนการเอ่ยเพียงเล็กน้อย ก็ถือว่าแสดงความโดดเด่นได้

แหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น เฟซบุ๊กและบล็อกต่าง ๆ หรือวิดีโอในยูทูบก็ควรหลีกเลี่ยงในการใช้เพื่อยืนยันความโดดเด่น

สถานที่

[แก้]
  • สถานที่ที่มีประชากรที่ได้รับรองทางกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วจะสันนิษฐานว่ามีความโดดเด่นแม้ว่าจะมีประชากรต่ำมาก หรือแม้แต่สถานที่รกร้าง ไม่มีคนอยู่อาศัย ก็ถือว่ามีความโดดเด่น เพราะความโดดเด่นนั้นได้มีการล้อมกรอบโดยประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นแล้ว มีหนึ่งข้อยกเว้นคือเขตสำมะโน (Census tract) ยังไม่ถือว่ามีความโดดเด่น en:WP:GNIS และ GEONet Names Server ยังไม่ถือว่า "ได้รับรองทางกฎหมาย" และยังไม่ถือเป็นสถานที่ที่มีประชากรอย่างมั่นคง[1][2]
  • สถานที่ที่มีประชากรที่ยังไม่ได้รับรองทางกฎหมาย ให้พิจารณาเป็นรายกรณีโดยดูจากเกณฑ์ความโดดเด่นทั่วไป ตัวอย่างเช่น สวนการค้า หมู่บ้านจัดสรร ภูมิภาคของรัฐที่ยังไม่เป็นทางการ ย่านไม่เป็นทางการ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ให้พิจารณาเป็นรายไป โดยพิจารณาจากการกล่าวถึงที่ไม่ใช่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากสื่ออิสระหลายแหล่ง หากบทความใดในวิกิพีเดียไม่สามารถหาแหล่งที่มาได้ ข้อมูลของสถานที่ไม่เป็นทางการนี้ควรรวมเข้ากับบทความอื่นอย่างเช่น สถานที่ที่มีประชากรที่ได้รับรองทางกฎหมายหรือเขตการปกครองที่สถานที่นั้นตั้งอยู่
  • ภูมิภาคที่มีข้อพิพาท ให้พิจารณาเป็นรายกรณี ความโดดเด่นในวิกิพีเดียมีความอิสระต่อการอ้างด้านกฎหมาย ในบางครั้งจะมีความเหมาะสมกว่าหากจะรวมเข้ากับบทความที่ใหญกว่าในหัวข้อเกี่ยวกับเขตแดนอันมีข้อพิพาทหรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง
  • สถานที่ทางธรรมชาติที่มีชื่อ มักมีความโดดเด่น โดยมีการให้ข้อมูลนอกเหนือจากสถิติหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่บ่งบอกว่ามีอยู่จริง เช่น ภูเขา ทะเลสาบ ลำน้ำ เกาะ ฯลฯ มีการให้แหล่งข้อมูลพอสมควรเพื่อยืนยันว่ามีเนื้อหาที่พิสูจน์ยืนยันได้สำหรับการเป็นบทความสารานุกรม หากบทความใดไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลได้ ข้อมูลลักษณะทางภูมิศาสตร์นั้นก็ควรรวมไปอยู่ในบทความที่สถานที่นั้นตั้งอยู่แทน ตัวอย่างเช่น เกาะในแม่น้ำที่ไม่ให้ข้อมูลอะไรนอกเหนือจากชื่อและสถานที่ตั้ง

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

[แก้]

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาที่มีการกล่าวถึงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือพอสมควร อาจไม่ถือว่ามีความโดดเด่นเสมอไป สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างโดยมนุษย์แล้วปรากฏเพียงบนแผนที่หรือสมุดรายชื่อ ก็ไม่เป็นหัวข้อที่มีความโดดเด่นพอ

  • สถานที่ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ ที่ได้รับการยกสถานะอย่างเป้นทางการเป็นโบราณสถานหรือมรดกของชาติหรือได้รับการคุ้มครองอื่น ๆ ในระดับชาติ และให้ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ ไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงแค่สถิติพื้นฐาน ให้ถือว่ามีความโดดเด่น
  • อาคารอยู่อาศัยและพัฒนาเพื่อการค้า อาจมีความโดดเด่นในแง่ของประวัติศาสตร์ สังคม การค้า หรือความสำคัญทางสถาปัตยกรรม โดยให้ข้อมูลครอบคลุมเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ จากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม ให้ถือว่ามีความโดดเด่น
  • สิ่งที่สร้างโดยมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค (เช่น สะพาน เขื่อน) อาจมีความโดดเด่นภายใต้เงื่อนไขความโดดเด่นทั่วไป หากความโดดเด่นไม่ชัดเจน ให้เปลี่ยนทางหน้าที่มีหัวข้อกว้างกว่าหรือสถานที่นั้นตั้งอยู่ เช่นเปลี่ยนทางไปที่หน้าถนนหลักที่มีความโดดเด่น

ถนน

[แก้]

โครงข่ายถนนระหว่างประเทศ ระบบทางหลวงอินเตอร์สเตต ทางหลวงรัฐ โดยทั่วไปมีความโดดเด่น ส่วนถนนในเขตการปกครอง ถนนในภูมิภาค ถนนท้องถิ่น มอเตอร์เวย์และอื่น ๆ อาจถือได้ว่ามีความโดดเด่น หากหัวข้อนั้นมีการกล่าวถึงโดยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิหลายแหล่ง ให้เนื้อหาครอบคลุมอย่างสำคัญจากแหล่งข้อมูลอิสระที่น่าเชื่อถือในหัวข้อนั้น ๆ

ความโดดเด่นไม่สามารถสืบทอดได้

[แก้]

สถานที่ทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถส่งต่อความโดดเด่นให้แก่องค์การ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ได้

อ้างอิง

[แก้]
  1. "Wikipedia:Reliable sources/Noticeboard".
  2. "Wikipedia:Reliable sources/Noticeboard".