ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

*'''[[มารีออน อัฟโฟลเทอร์|ฐิตาพร ศรแผลง]]
*'''[[คำรณ หว่างหวังศรี]]'''
*'''[[ศักดินา รักษ์อุดมการณ์]]'''
*'''[[จินตนา แสงสว่าง]]'''
*'''[[ภัชระ จันทวณิชย์|เจษฎา จันทรนาคี]]'''
*'''[[สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล]]'''
*'''[[สุภาพชาย บุตรจันทร์]]'''
*'''[[ไพศาล ศรีจรัสจรรยา]]'''
*'''[[เอกชัย นพจินดา]]''' (เสียชีวิตเมื่อ 6 มีนาคม 2540)
*'''[[ธราวุธ นพจินดา]]''' (เสียชีวิตเมื่อ 19 มิถุนายน 2555)
*'''[[จรณชัย ศัลยพงษ์]]'''
*'''[[จักรพันธุ์ ยมจินดา]]'''
*'''[[ศันสนีย์ นาคพงศ์]]'''
*'''[[ผกามาศ สหดิฎฐกุล]]'''
*'''[[นวนันท์ บำรุงพฤกษ์]]''' (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3]])
*'''[[ปานระพี รพิพันธุ์]]'''
*'''[[สินีวรรณ ศรียา]]'''
*'''[[ภาษิต อภิญญาวาท]]''' (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3]])
*'''[[ศุภรัตน์ นาคบุญนำ]]'''
665

การแก้ไข