ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* มัธยมศึกษาตอนปลาย [[โรงเรียนสตรีวัดระฆัง]]
* ปริญญาตรี [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] เกียรตินิยมอันดับ 1
*กำลังศึกษาปริญญาโท [[คณะรัฐศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหิดล]]
 
== ผลงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม