ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่"

เพื่อความถูกต้อง ตามเจตนารมย์ของเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่
(→‎เครื่องราชอิสริยาภรณ์: ให้ตรงกับความจริง)
(เพื่อความถูกต้อง ตามเจตนารมย์ของเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่)
 
== กลับมาทำงานที่เมืองไทย ==
หลังจากสำเร็จการศึกษาจึงกลับมาทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ในปี พ.ศ. 2502 ที่กรมช่างอากาศ กองพันอากาศ [[กองทัพอากาศไทย|กองทัพอากาศ]] แต่รับราชการได้ไม่นานก็ลาออกจากราชการมาทำงานกับบริษัท International EngineำringEngineering จำกัด
 
ในปี พ.ศ. 2537 ได้ริเริ่มจัดทำหนังสือ '''"เจ้าหลวงเชียงใหม่"'''<ref>เจ้าวงศ์สัก ณ เชียงใหม่, คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่. เจ้าหลวงเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539.</ref> เป็นหนังสือพระราชประวัติของ[[เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่]]ทั้งหมด จัดทำโดย [[มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ]] จากพระราชดำริของ[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของฝ่ายเหนือ ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม วรรณกรรม ดนตรีพื้นเมือง และทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นมรดกของไทยที่ทรงคุณค่า และสืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งมูลนิธินี้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานโดยตำแหน่ง
ผู้ใช้นิรนาม