ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนูหิ่น อินเตอร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ทับเพชร เทพสมบัติ (เพชร) (พี่ชายคนโตของทอง)
* ทับเงิน เทพสมบัติ (เงิน) (พี่ชายคนกลางของทอง)
* ท่านเจ้าคุณพงเทพภราดร (คุณปู่ของมิลค์)
* ดีพร้อม พงเทพภราดร (คุณย่าของมิลค์)
* เมธา พงเทพภราดร (คุณพ่อของมิลค์)
ผู้ใช้นิรนาม