ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระชลโธปมคุณมุนี''' (พุฒ ปุณฺณโก) เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2361 ([[ปีเถาะ]]) เป็นบุตรของนายจีน และนางปาน ทองคำ ครอบครัวตั้งบ้านเรือนอยู่ข้าง[[วัดขุนจันทร์]] คลองบางกอกอดีตเจ้าคณะใหญ่ [[ธนบุรี]] เมืองชลบุรี
 
== กำเนิด ==
เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2361 ([[ปีเถาะ]]) เป็นบุตรของนายจีน และนางปาน ทองคำ ครอบครัวตั้งบ้านเรือนอยู่ข้าง[[วัดขุนจันทร์]] คลองบางกอกใหญ่ [[ธนบุรี]]
 
== บรรพชาและอุปสมบท ==
บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่[[วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร]]อยู่ 8 พรรษา เมื่ออายุ 21 ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่[[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]] [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงเป็นพระ[[พระอุปัชฌาย์]] ได้รับฉายา “ปุณฺณโก” [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟัก สาลักษณ์)|พระศรีวิสุทธิวงศ์ (ฟัก)]] เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (ภายหลังลาสิกขาออกมาเป็นรับราชการ ได้รับบรรดาศักดิ์สุดท้ายที่[[พระยาศรีสุนทรโวหาร]]) ต่อมาได้รับตำแหน่งที่ ''พระครูสมุห์'' [[ฐานานุกรม]]ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อุปสมบทได้ 8 พรรษา ได้ลาสิกขา ออกมารับราชการเป็นมหาดเล็กใน[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]และ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รวม 20 ปี ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรให้เป็น ''ขุนสาครวิสัย'' จุลศักราช 1229 ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก 86 ท่านได้บรรพชาอุปสมบทครั้งที่ 2 เมื่ออายุได้ 49 ปี ที่[[วัดบุปผารามวรวิหาร]] ธนบุรี มีพระอมรโมฬี (นบ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดเรือง ธมฺมรกฺขิโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา “ปุณฺณโก” เหมือนเมื่ออุปสมบทครั้งแรก เมื่ออุปสมบทแล้วได้เที่ยวแสวงหาปริเวกธรรมตามอัธยาศัยล่วงไป 3 พรรษา
 
== ศาสนกิจ ==
[[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ]] ซึ่งเป็นบุตรของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)]] ผู้สถาปนา[[วัดเขาบางทราย]] เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถหลายด้านของพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก) จึงอาราธนาให้มาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย ด้วยความสามารถทั้งการปกครองสงฆ์และการอบรมสั่งสอนประชาชนจนปรากฏแก่บ้านเมือง โดยเหตุนี้[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตำแหน่งพระครูเจ้าคณะเมืองให้เป็น ''พระครูชลโธปมคุณมุนี'' จนอายุท่านล่วงมาถึง 81 ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็น[[พระราชาคณะ]]ยกที่ ''พระชลโธปมคุณมุนี'' เจ้าคณะภาคตะวันออก บังคับบัญชาภิกษุสามเณรในวัด 3 หัวเมือง คือเมือง[[ชลบุรี]] เมือง[[พนัสนิคม]] และเมือง[[บางละมุง]] เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2449 เวลาสามยามกับเศษ 1 นาฬิกา 25 นาที รวมสิริอายุได้ 89 ปี พรรษา 39
 
== มรณภาพ ==
== ปูชนียาจารย์ ==
พระชลโธปมคุณมุนี อาพาธเป็นไข้ มรณภาพเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2449<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/030/783_2.PDF ข่าวมรณภาพ], เล่ม 23, ตอน 30, 21 ตุลาคม ร.ศ. 125, หน้า 783-784</ref> เวลาสามยามกับเศษ 1 นาฬิกา 25 นาที รวมสิริอายุได้ 89 ปี พรรษา 39
[[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ]] ซึ่งเป็นบุตรของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)]] ผู้สถาปนา[[วัดเขาบางทราย]] เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถหลายด้านของพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก) จึงอาราธนาให้มาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย ด้วยความสามารถทั้งการปกครองสงฆ์และการอบรมสั่งสอนประชาชนจนปรากฏแก่บ้านเมือง โดยเหตุนี้[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตำแหน่งพระครูเจ้าคณะเมืองให้เป็น ''พระครูชลโธปมคุณมุนี'' จนอายุท่านล่วงมาถึง 81 ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็นพระราชาคณะยกที่ ''พระชลโธปมคุณมุนี'' เจ้าคณะภาคตะวันออก บังคับบัญชาภิกษุสามเณรในวัด ๓ หัวเมือง คือเมือง[[ชลบุรี]] เมือง[[พนัสนิคม]] และเมือง[[บางละมุง]] เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2449 เวลาสามยามกับเศษ 1 นาฬิกา 25 นาที รวมสิริอายุได้ 89 ปี พรรษา 39
 
== อ้างอิง ==
 
{{เรียงลำดับ|ชลโธปมคุณมุนี}}
{{เกิดปีอายุขัย|2361}}{{ตายปี|2449}}
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นสามัญ]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะจังหวัด]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นขุน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร]]