วัดอุทกเขปสีมาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดอุทกเขปสีมาราม
วัดอุทกเขปสีมาราม
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ถ.ศุขประยูร หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม ชลบุรี 20140
โทร 0897619824, 0899363998
นิกาย ธรรมยุตติกนิกาย
ความสำคัญ หลวงพ่อวัดน้ำ พันธุ์ไม้ในวรรณคดี พันธุ์ไม้ในพุทธประวัติ (อายุนับร้อยปี)
กิจกรรม เทศนาธรรม วันอาทิตย์ และวันพระ
แผนที่

วัดอุทกเขปสีมาราม หรือ วัดน้ำ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นด้วยศิลปะไทย ติดกับอุโบสถมีชายน้ำสมัยก่อนมีประเพณีตักบาตรโยนบัว ประเพณีวันสงกรานต์ ในรัชกาลปัจจุบัน มีการก่อสร้าง ศาลาไทย เรือนไทย ลานธรรม ศาลาและแพริมน้ำ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น (ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร 2549 ประเภทส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

ประวัติความเป็นมาของวัด[แก้]

เริ่มก่อตั้งโดยพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณณกเถร) หรือ เจ้าคุณเฒ่า เมื่อปี พ.ศ. 2436 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังแรกเมื่อ พ.ศ. 2459 และทำพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2467 เป็นวัดคณะธรรมยุติกนิกายวัดแรกในเขตเมืองพนัสนิคม ท่านได้คอยเฝ้าติดตามดูแลวัดอุทกฯ โดยมิได้ขาดจนกระทั่งท่านละสังขาร เมื่อสิ้นอายุขัยท่านแล้ว พระเขมทัสสี (เอี่ยม เมฆิยเถร) เจ้าอาวาสวัดเขาบางทรายรูปต่อมายังได้เข้ามาติดตามดูแลจนมีเจ้าอาวาสองค์แรกในปี พ.ศ. 2460

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 • พระครูสังฆวุฒิกร (เที่ยง ญาณอุชุโก) (พ.ศ. 2460–2470)
 • พระอธิการดำ (จุลฺลโก) (พ.ศ. 2471–2481)
 • พระครูนิวาตวรคุณ (เกลื่อน มินินฺทโล ทองนพคุณ) (พ.ศ. 2481–2505)
 • พระครูวินัยวาที (เจริญ อติวุฑฺโฒ ธรรมรักษ์) (พ.ศ. 2505–2544)
 • พระชลญาณมุนี, ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช / นาคสิทธิเลิศ) (พ.ศ. 2545–ปัจจุบัน)
เรือนรับรองสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเมื่อ วันที่ 7 ก.พ. 2548
ศาลารับรองริมน้ำ
กุฏิทุติยภูมิ

พระครูสังฆวุฒิกร (เที่ยง ญาณอุชุโก)[แก้]

พระครูสังฆวุฒิกร (เที่ยง ญาณอุชุโก) (พ.ศ. 2460–2470) พระฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้รับบัญชาจากพระเขมทัสสี (เอี่ยม เมฆิยเถร) เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย ให้สร้างอุโบสถหลังแรกแม้ทุนทรัพย์จะไม่เพียงพอแต่ก็ให้ได้จัดงานทำบุญขึ้นในวัด ซื้อกระเบื้องมุงหลังคาและปูพื้นอุโบสถจนสำเร็จและทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2467

พระอธิการดำ (จุลฺลโก)[แก้]

พระอธิการดำ (จุลฺลโก) (พ.ศ. 2471–2481) ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยสืบสานงานสร้างวัดต่อมาอีก 10 ปี

พระครูนิวาตวรคุณ (เกลื่อน มินินฺทโล ทองนพคุณ)[แก้]

พระครูนิวาตวรคุณ (เกลื่อน มินินฺทโล ทองนพคุณ) (พ.ศ. 2481–2405) ระหว่างนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสได้มาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรปีละ 20–30 รูป ปีพ.ศ. 2483 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้มาสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาชื่อว่าโรงเรียนอุทกวิทยากร เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตั้งอยู่ภายในวัด ประชาชนทั่วไปเรียกว่า ตึกขาว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นตึกหลังแรกในอำเภอพนัสนิคม

พระครูวินัยวาที (เจริญ อติวุฑฺโฒ / ธรรมรักษ์)[แก้]

พระครูวินัยวาที (เจริญ อติวุฑฺโฒ / ธรรมรักษ์ น.ธ.เอก) (พ.ศ. 2505–2544) ได้ทำการรื้อถอนศาลาการเปรียญหลังเก่าและสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้นแทนในปี พ.ศ. 2520 ได้ร่วมกันกับพระราชสังวรญาณ (สนิท ถิรสินิทฺโธ) วัดศิลขันธ์ จังหวัดอ่างทอง และพระเขมสารโสภณ (ธรรมนูญ ธุวสีลเถร) วัดเขาบางทราย ซื้อที่ดินติดกับวัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้นชื่อว่า โรงเรียนอุทกวิทยาคม เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสร้างฌาปนสถานในปี พ.ศ. 2527 และในปีพ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2542 กำหนดเขตกว้าง 28 เมตร ยาว 46 เมตร และทำการรื้อถอนอุโบสถหลังเก่าออก มีงานยกช่อฟ้าวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2544 ก่อนงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

พระชลญาณมุนี, ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช /นาคสิทธิเลิศ น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พธ.ด.)[แก้]

พระชลญาณมุนี,ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช /นาคสิทธิเลิศ น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พธ.ด.) ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545–ปัจจุบัน โดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม(ประยูร สนฺตงฺกุโร) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส มีบัญชาให้มารักษาการเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 จากนั้น 3 เดือน จึงได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงสมณศักดิ์เป็น ฐานานุกรมในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) ที่ “ พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร สังฆานุนายก” ต่อมาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระปรมินทรธรรมิมหาราชาธิราชเจ้า ทรงพระกรุณาพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ พระชลญาณมุนี ท่านได้ปรับปรุงพัฒนาวัดทั้งด้านการศึกษาและถาวรวัตถุให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดดเด่นสง่างามมากมายหลายรายการ

ข้อมูลรายละเอียด ประวัติ และสมณศักดิ์ ของพระชลญาณมุนี (Most Ven. Dr.Phrachonyanmuni)[แก้]

 • ชื่อ - ฉายา - ชื่อสกุล: พระชลญาณมุนี, ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช / นาคสิทธิเลิศ)
 • ชื่อ (ภาษาอังกฤษ): Most Ven. Dr.Phrachonyanmuni
 • วัน เดือน ปี เกิด: 25 ธันวาคม 2508
 • ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญที่ “พระชลญาณมุนี” พ.ศ. 2550
 • เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ ฐานานุกรมในเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม พ.ศ. 2546

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. พ.ศ. 2560
 • ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติ์) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2554
 • ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. พ.ศ. 2557
 • ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ พ.ศ.2555
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2544
 • ป.ธ. 3 วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา สำนักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2527
 • น.ธ.เอก วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2524 ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร (กจพ) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. พ.ศ. 2560
 • ประธานกรรมการฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559
 • กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ชลบุรี พ.ศ. 2559
 • ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส จงหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559
 • อาจารย์ประจำ สถาบันพลังจิตตานุภาพ พ.ศ. 2558
 • กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558
 • ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
 • พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2556
 • กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุทกวิทยาคม พ.ศ. 2545
 • เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2545
 • กรรมการแผนกธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2543
 • พระธรรมทูต สายที่ 7 พ.ศ. 2533

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต และรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ[แก้]

 • พระธรรมทูต ประจำวัดป่าสันติธรรม ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2540 โดยมติมหาเถรสมาคม ที่ 64/2540
 • พระธรรมทูต ประจำวัดป่าสันติธรรม ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2534 โดยมติมหาเถรสมาคม ที่ 89/2534
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2535
 • ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม พ.ศ. 2527
 • ประกาศนียบัตรรางวัลผลงานการวิจัย ในการประชุมนานาชาติด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล ลอนดอน วิทยาเขตเคนชิงตัน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2559
 • เกียรติบัตรภาคีเครือข่าย ผู้นำศาสนาดีเดน่ จากสาํ นักงานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559
 • ประกาศนียบัตรผู้นำเสนอผลงาน ในการประชุมระดับนานาชาติ วิสาขบูชาโลก พ.ศ. 2558
 • โลร่างวัลผลงานวิทยานิพนธร์ ะดับ “ชมเชย” จากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น พ.ศ. 2556
 • ได้รับรางวัล 'ตาราอวอร์ด' จากเสถียรธรรมสถาน พ.ศ. 2555
 • ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2549
 • ได้รับเกียรติบัตร “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านการสงเคราะห์ประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2549
 • ได้รับเกียรติบัตร “การบรรยายปฏิบัติและบำเพ็ญจติตภาวนา” จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2547 ผลงานวิชาการ
 • บทความวิชาการ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการเมือง Buddhism and politics ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (MCU Congress II) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30 เมษายน 2561
 • บทความวิชาการเรื่องวิเคราะห์หลักการสร้างปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท An Analysis of the wisdom Development in Theravada Buddhism ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สาขาปรัชญาและศาสนา) 29 - 30 มีนาคม 2561
 • บทความวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์เรื่องขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท Analysis of tolerance in Theravada Buddhism ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวชิ าการ (Proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สาขาปรัชญาและศาสนา) 28 - 29 กันยายน 2560
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การปกครองที่เป็นธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท” EQUITABLE ADMINISTRATION IN DHARAVADA BUDDHISM ตีพิมพ์ในวารสาร ตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษา ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

บทความวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานหนังสือ[แก้]

 • บทความวิชาการ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมตามพระธรรมวินัย” BUDDHISM AND THE ENVIRONMENT ACCORDING TO THE DISCIPLINE ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal SS MCU คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2558
 • บทความวิชาการ เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน” THE ROLE OF SANGKA IN THE SOCIAL DEVELOPMENT AT PRESENT ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal SS MCU คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” DEVELOPMENT OF BUDDHIST LEADERS TO SUPPORT THE INTEGRATION OF ASEAN พิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลมิ ฉลองวิสาขบชูาโลกประจำปี 2558 “การประชุมระดับนานาชาติ วิสาขบูชาโลก 2558 ครั้งที่ 12 The 12th Conference of United Nations Day of Visak “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก (Buddhism and World Crisis)”
 • บทความวิชาการ เรื่อง “ภาวะผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของ พระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ)” LEADERSHIP IN THE BUDDHIST PROPAGATION IN UNITED KINGDOM OF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU) ตีพิมพ์ในหนังสือรวม : บทความวิชาการโครงการ “สัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น” ประจำปี 2557 ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2557
 • การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “เคล็ดลับการทำวิทยานิพนธ์” ในงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผลงานวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก” THE PROTOTYPE OF BUDDHIST MONK FOR PROPAGATING BUDDHISM TOWARD THE GLOBAL SOCIETY ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal SS MCU คณะสังคมศาสตร์ มจร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
 • ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธ” APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF MORALITY IN BUDDHIST LEADERSHIP DEVELOPMENT หมายเลขผลงานวจิ ยั : GICECG1611076 การประชุมนานาชาติด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล ลอนดอน วิทยาเขตเคนชิงตัน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • ผลงานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ)” LEADERSHIP IN THE BUDDHIST PROPAGATION IN UNITED KINGDOM OF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU) ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2557
 • ผลงานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ)” LEADERSHIP IN THE BUDDHIST PROPAGATION IN UNITED KINGDOM OF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU) ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review ISSN : 2287-0121 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2557 Vol. A special issue : May 2014 ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 3 พฤษภาคม 2557
 • ผลงานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพุทธ (Buddhist Leadership) ISBN 978-616-478-287-7 สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2561
 • ผลงานหนังสือเรื่อง รวมธรรมคำเทศน์ หจก.นิวไพศาลการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2561
 • ผลงานหนังสือเรื่อง ธรรมเทศน์ 2 หจก.นิวไพศาลการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2560
 • ผลงานหนังสือเรื่อง ธรรมเทศน์ 1 บ. งามช่างปริ้นแอนด์มีเดีย จก. ชลบุรี พ.ศ. 2559
 • ผลงานหนังสือเรื่อง ธรรมออนไลน์ บ.สมควรการพยาบาล จก. ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558

ติดต่อ[แก้]

วัดอุทกเขปสีมาราม ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

E-mail : watutoknum @ gmail . com

ดูเพิ่ม[แก้]

วัดสาขา[แก้]

๑. วัดป่าแควสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างอิง[แก้]

หนังสือที่ระลึก ในพระราชวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรพระประธาน และ เททองหล่อพระประจำวันเกิด สมเด็จพระญาณวโรดม ในโอกาสที่จะมีอายุ 90 ปี ณ วัดอุทกเขปสีมาราม หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 15.00 น.