ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดอะริชแมนทอย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* อัคราวิชญ์มีอีกหน้าที่หนึ่งเป็นครูสอนเบสและการรวมวงขนาดเล็กที่[[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* วีรณัฐ (แจ๊ป) เป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้า "ม้าป่า" ที่[[ตลาดนัดจตุจักร]] ซึ่งเสื้อผ้าของร้านแจ๊ปได้นำมาใช้ในวงด้วย นอกจากนี้แจ๊ปยังมีหน้าตาคล้าย [[ค่อม ชวนชื่น]] เป็นอย่างมาก
*กิฟท์ วสุ ปาลิโพธิ เรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีเกษตรศิลป์ ถนนสามัคคี จังหวัดนนทบุรี
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
6

การแก้ไข