ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อมเรศ ภูมิรัตน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{วิกิประเทศไทย}}
[[ภาพ:amaret.jpg|thumb|ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน]]
 
'''[[ศาสตราจารย์]] ดร. อมเรศ ภูมิรัตน''' เกิดเมื่อวันที่ [[24 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2491|2491]] ที่อำเภอพระโขนง [[กรุงเทพมหานคร]] เป็นนักวิจัยไทยที่มีผลงานดีเด่นในสาขา[[เทคโนโลยีชีวภาพ]] เชี่ยวชาญด้านการสอน การวิจัย รวมทั้งการประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรม มาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] เมื่อปี พ.ศ. 2532 และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในวงการเทคโนโลยีชีวภาพระดับประเทศ โดยริเริ่มให้มีการรวมตัวของนักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้มีการก่อตั้ง ชมรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 และเป็นประธานคนแรกของชมรมนี้ ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย '''[[ศาสตราจารย์]] ดร. อมเรศ ภูมิรัตน''' เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 5 คน ของ [[ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน|ศาสตราจารย์อมร]] และคุณหญิงระเบียบ ภูมิรัตน สมรสกับนางนิตยาภรณ์ (สุมาวงศ์) มีธิดา 1 คน คือ พ.ญ. นภัทร ภูมิรัตน
751

การแก้ไข