ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(replaceViaSearch: พระราชทาน)
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
| common_name =
| image_temple =
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
| branch = มหานิกาย
| special_things =
| principal_buddha =
| important_buddha =
| pre_road =
| road_name =
| sub_district = แขวงสัมพันธวงศ์
| district = เขตสัมพันธวงศ์
| province = กรุงเทพมหานคร
| zip_code =
| tel_no =
| pass_buses =
| pass_boats =
| pass_rails =
| open_time =
| entrance_fee =
| shouldnt_miss =
| activities =
| local_tourguide =
| foods_beverages =
| do_not_do =
| photography =
| car_parks =
| local_attraction =
| footnote =
}}
 
 
== ประวัติ ==
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่[[กรุงศรีอยุธยา]] [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]เมื่อครั้งแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ ให้[[พระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด บุณยรัตนพันธ์)]] กับ[[พระวิจิตรนาวี]] เป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปกะที่สร้างพระนครใหม่ ณ ฝั่งตะวันออก โปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชาเศรษฐี และพวกคนจีน ย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สวน ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้ม ([[วัดจักรวรรดิราชาวาส]]) ไปจนถึงคลองวัดสำเพ็ง (วัดปทุมคงคา) และเห็นว่าเป็นวัดโบราณที่ทรุดโทรมมาก สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า [[กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท]] จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ทั้งวัด เมื่อกรมพระราชวังบวรสุรมหาสิงหนาททรงปฏิสังขรณ์และสร้างเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดปทุมคงคา”
 
จนในสมัย[[รัชกาลที่ 3]] ที่วัดเริ่มทรุดโทรมอีกครั้ง พระยาสวัสดิวารีได้กราบทูลขอทำการบูรณปฏิสังขรณ์ แต่บูรณปฏิสังขรณ์ยังไม่ทันเสร็จ พระยาสวัสดิวารีก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อน แต่ไม่มีผู้ใดรับบูรณปฏิสังขรณ์ต่อไปตลอดรัชกาลที่ 3 ครั้งถึงสมัย[[รัชกาลที่ 4]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพิศาลศุภผล ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อ และได้เพิ่มเติม โดยให้ช่างยกพระพุทธรูปในพระอุโบสถให้สูงขึ้น มีพระทรงเครื่องต้นอย่างกษัตริย์ ต่อ[[ชุกชี]]ออกมา ทำเป็นรูปเทวราชถือพุ่มฉัตรดอกไม้ทอง ดอกไม้เงินด้วย 2 องค์<ref>[http://www.watpathumkongka.com/html/history.html ประวัติการสร้างวัด]</ref>
12,972

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์