ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เว็บย่อวิกิ|WP:BIO|WP:PEOPLE}}
{{ความโดดเด่นของบทความ}}
{{รวมความโดดเด่น}}
{{nutshell|บุคคลจะถูกสันนิษฐานว่ามีความโดดเด่นหากผู้นั้นได้รับการกล่าวถึงอย่างสำคัญในแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่อง}}
{{รวมความโดดเด่น}}
นโยบายวิกิพีเดีย '''บุคคลที่มีความโดดเด่น''' เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าบทความชีวประวัตินั้น เหมาะสมกับวิกิพีเดียหรือไม่ โดยตัวของบุคคลที่ปรากฏในวิกิพีเดีย นั้นจำเป็นต้อง '''มีความโดดเด่น''' หรือ '''มีคุณค่าเพียงพอให้เป็นที่รู้จัก''' โดยกล่าวโดยย่อคือ บุคคลนั้นมีผลงานที่เป็นที่รู้จักและน่าสนใจ เหมาะสมในการบันทึกไว้ในสารานุกรมวิกิพีเดีย
 

รายการนำทางไซต์