ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเป็นเจ้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 3908435 สร้างโดย 1.4.134.251 (พูดคุย))
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
'''พระเจ้า''' ({{lang-en|God}}) หมายถึง พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด คือ ผู้สร้างและบรรดาลสรรพสิ่ง ตามความเชื่อของศาสนาประเภทเอกเทวนิยม อันเป็นที่สักการะบูชาของศาสนาต่างๆ เช่น พระ[[อัลลอหฺ]]ของ[[ศาสนาอิสลาม]] [[พระยาห์เวห์]]ของ[[ศาสนาคริสต์]] และอื่น ๆ ระวังสับสนกับคำว่า "[[เทวดา]]" หรือ "[[เทพเจ้า]]" ({{lang-en|deity หรือ gods}}) ซึ่งมีความหมายในเชิงปกรณัมแบบ[[พหุเทวนิยม]]
 
'''พระเจ้า''' หรือ '''พระเป็นเจ้า'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 4, 2548, หน้า 41</ref> ({{lang-en|God}}) หมายถึง [[เทพ]]ผู้เป็นใหญ่<ref>[http://rirs3.royin.go.th/word23/word-23-a0.asp พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒]" [[ราชบัณฑิตยสถาน]]</ref> ถือเป็น[[เทวดา]]เพียงพระองค์เดียวตามความเชื่อแบบ[[เอกเทวนิยม]] หรือเป็นเทวดาผู้[[เอกนิยม|เป็นสารัตถะเดียวของเอกภพ]]ตามความเชื่อแบบ[[พหุเทวนิยม]] พระเจ้าถือว่าเป็นผู้อยู่[[เหนือธรรมชาติ]] ผู้ทรงสร้างและปกครอง[[เอกภพ]] นัก[[เทววิทยา]]ได้อธิบาย[[คุณลักษณะของพระเจ้า]]ไว้ต่าง ๆ กันตามแต่[[มโนทัศน์เกี่ยวกับพระเจ้า]]ของบุคคลนั้น โดยทั่วไปถือว่าพระเจ้าทรงเป็น[[สัพพัญญู]] ทรงอำนาจไร้ขีดจำกัด ทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่ง ทรงพระเมตตา เป็นภาวะเชิงเดียวที่ไม่แบ่งแยก ทรงสถิตอยู่ชั่วนิรันดร์ และเอกภพไม่อาจอยู่ได้โดยปราศจากพระองค์
[[หมวดหมู่:ศาสนา]]
 
นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าพระเจ้าทรงมีสภาพเป็น[[บุคคล]] เป็น[[จิตวิญญาณ]] เป็นต้นกำเนิดของพันธะทาง[[ศีลธรรม]]ทั้งปวง เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรับรู้ได้ นักเทววิทยาใน[[ศาสนายูดาห์]] [[ศาสนาคริสต์]] และ[[ศาสนาอิสลาม]]สนับสนุนทรรศนะนี้เช่นนี้ ส่วนใน[[ปรัชญาสมัยกลาง|สมัยกลาง]]และ[[ปรัชญาสมัยใหม่|สมัยใหม่]]นัก[[ปรัชญา]]ก็ยังคงให้เหตุผลสนับสนุนและคัดค้านกันว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่
 
พระเจ้ามีหลายพระนามแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมที่นับถือ ว่าจะมองพระองค์เป็นใครและมีแง่มุมต่าง ๆ อย่างไร เช่น [[คัมภีร์ฮีบรู]]และ[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]]ระบุว่าพระเจ้ามีพระนามว่า "[[พระยาห์เวห์]]" หรือ "เราเป็น"<ref>พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน [http://www.bible.is/THATSV/Exod/3#14 อพยพ 3:14]</ref> แต่ในศาสนายูดาห์มักหลีกเลี่ยงการออกพระนามศักดิ์สิทธิ์นี้ แล้วออกพระนามว่า "[[เอโลฮิม]]" หรือ "[[อะโดนาย]]" ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า" แทน ในศาสนาอิสลามมีพระนามพระเจ้าถึง 99 พระนาม พระนามที่ใช้มากที่สุดคือ "[[อัลลอฮ์]]"
 
== อ้างอิง ==
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาพระเจ้า|*]]
{{โครงความเชื่อ}}
 
[[af:God]]

รายการนำทางไซต์