ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กูเกิล โครม"

|style="white-space: nowrap; background-color:#fa8072;"| 6.0
|style="white-space: nowrap;"|09/2010
|User Interface ใหม่ หน้า "New Tab" แบบใหม่ กรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ ปรับปรุงการซิงก์ รองรับ[[เว็บเอ็ม]]วีดีโอ ปรับปรุงความสเถียร<ref>{{cite web|url=http://googlechromereleases.blogspot.com/2010/09/stable-and-beta-channel-updates.html |title=Stable and Beta Channel Updates|publisher=Google Chrome Releases |date=September 2, 2010 |accessdate=October 24, 2010}}</ref> Built-in PDF support (disabled by default).<ref>{{cite web|url=http://blog.chromium.org/2010/06/bringing-improved-pdf-support-to-google.html |title=Bringing improved PDF support to Google Chrome|publisher=Chromium Blog |date=June 17, 2010 |accessdate=October 24, 2010}}</ref>
|-
|style="white-space: nowrap; background-color:#fa8072;"| 7.0
|style="white-space: nowrap; background-color:lightblue;" | 12.0
|style="white-space: nowrap;" rowspan=1|05/2011
|rowspan=1|เลือกหลายแท็บ (เลือกหลายแท็บโดยกด Ctrl เพื่อทำงานพร้อมกัน เช่น reload แท็บที่เลือก) ปรับปรุง UI เล็กน้อย นำ[[กูเกิ้ล เกียร์]]ออก<ref>{{cite web|url=http://gearsblog.blogspot.com/2011/03/stopping-gears.html|title=Gears API Blog: Stopping the Gears|accessdate=April 29, 2011|date=March 11, 2011}}</ref> which is being replaced by the HTML5 offline feature in services such as Gmail or google docs.<ref>[http://techcrunch.com/2011/05/11/offline-gmail/ Coming This Summer: Fully Offline Gmail, Google Calendar, And Google Docs]</ref>
|-
|style="white-space: nowrap; background-color: #D6B4F1;"| 13.0
ผู้ใช้นิรนาม