ผู้ใช้:Pitpisit/ทดลองเขียน/ลงมติสภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

2489[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาวุโส พระสุธรรมวินิจฉัย

ตำแหน่ง ชื่อ คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร[1] พระยามานวราชเสวี
พระยาประมวลวิชาพูบ
ควง อภัยวงศ์
พระยาสุนทรพิพิธ
เลียง ไชยกาล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พระยาสุนทรพิพิธ
โชติ คุ้มพันธ์
พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม
ร้อยตรีมงคล รัตนวิจิตร
ทองอินทร์ ภูริพัฒน์
เดือน บุนนาค
วิโรจน์ กมลพันธ์
สอ เศรษฐบุตร

2500/2[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาวุโส หลวงศรีสาลีพิช

ตำแหน่ง ชื่อ คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร[2] พลเอกพระประจนปัจจนึก 170
นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย 45
บัตรเสีย 16
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขุนวิวรณ์สุขวิทยา 160
พลเรือตรีชลิต กุลกำม์ธร 42
บัตรเสีย 19
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประสิทธิ์ จุลละเกศ 148
เทียม ไชยนันทน์ 44
บัตรเสีย 27

2535/1[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว บุญเท่ง ทองสวัสดิ์

ตำแหน่ง ชื่อ คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร[3] อาทิตย์ อุไรรัตน์ 192
อุทัย พิมพ์ใจชน 162
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ชุมพล ศิลปอาชา 194
ไสว พัฒโน 162
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เชาว์วัศ สุดลาภา 192
สุเทพ อัตถากร 163
  1. http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/73219
  2. http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/74167
  3. http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/74388