ผู้ใช้:Horus/กระบะทราย/3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แบนเป็นการห้ามอย่างเป็นทางการจากการแก้ไขหน้าวิกิพีเดียบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเป็นการห้ามอย่างเป็นทางการจากการแก้ไขบางชนิดในหน้าวิกิพีเดีย แบนสามารถกำหนดไว้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้หรือไม่มีกำหนดก็ได้

แบนเป็นผลลัพธ์อย่างหนึ่งของการระงับข้อพิพาท สามารถกำหนดได้ด้วยความเห็นพ้องของชุมชน ของผู้ดูแลระบบ (ในบางขอบเขตหัวข้อ) หรือโดยคณะอนุญาโตตุลาการ แบนปกติมีเป็นแบนทั้งโครงการ (ห้ามการแก้ไขทุกชนิด) แต่อาจจำกัดเฉพาะแบนหัวข้อ (ห้ามแก้ไขหน้าที่เกี่ยวข้องกับบางขอบเขตหัวข้อ) หรือแบนโต้ตอบ (ห้ามการแก้ไขที่มีการโต้ตอบกับผู้เขียนอื่นบางคน)

แบนต่างจากบล็อก ซึ่งผู้ดูแลระบบใช้เพื่อป้องกันบัญชีผู้ใช้หรือที่อยู่ไอพีหนึ่งมิให้แก้ไขวิกิพีเดีย บล็อกใช้เพื่อจัดการกับปัญหาทันด่วนอย่างการก่อกวนหรือสงครามแก้ไข ส่วนแบนไม่ได้ป้องกันการแก้ไขทางเทคนิค ทว่า บล็อกอาจใช้เพื่อบังคับแบน

ประเภทของแบน[แก้]

ต่อไปนี้เป็นแบนประเภทที่พบบ่อย อาจมีการใช้แบนประเภทอื่นตามความเหมาะสม

แบนทั้งโครงการ[แก้]

หากไม่ระบุไว้เป็นอื่น แบนจะเป็นแบนทั้งโครงการ ผู้เขียนที่ถูกแบนทั้งโครงการจะถูกห้ามแก้ไขทุกชนิดในทุกหน้าของวิกิพีเดีย ไม่ว่าด้วยบัญชีใดหรือเป็นผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน ภายใต้ทุกพฤติการณ์ มีข้อยกเว้นเดียวคือ ผู้เขียนที่สามารถเข้าถึงหน้าคุยอาจอุทธรณ์ได้ตามข้อกำหนดด้านล่าง

แบนบทความหรือแบนหน้า[แก้]

แบนบทความห้ามผู้เขียนมิให้แก้ไขบทความหนึ่ง ๆ หรือชุดบทความ ข้อความของแบนจะระบุว่าแบนนั้นรวมหรือไม่รวมหน้าคุยของบทความ ผู้เขียนที่ถูกแบนบทความสามารถแก้ไขหน้าที่เกี่ยวข้องอื่นหรืออภิปรายหัวข้อได้ที่อื่นในวิกิพีเดีย

เมื่อมีการใช้คำว่า "หน้า" ในแบนจะหมายถึงทุกหน้าในวิกิพีเดีย ซึ่งรวมทั้งหน้าผู้ใช้ คุย อภิปราย ไฟล์ หมวดหมู่และแม่แบบ เป็นต้น คำว่า "บทความ" ปกติหมายความเฉพาะถึงหน้าเนมสเปซหลักอย่างเดียว หากแบนครอบคลุมหน้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด (เช่น หน้าคุยของหน้านั้น) ปกติมีการระบุชัดเจน

แบนหัวข้อ[แก้]

ความมุ่งหมายของแบนหัวข้อคือห้ามผู้เขียนแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หัวข้อบางอย่างซึ่งการเข้ามีส่วนร่วมของผู้เขียนนั้นเป็นการรบกวน แต่ยังอนุญาตให้แก้ไขวิกิพีเดียที่เหลือ ยกเว้นรบุไว้อย่างชัดเจนและไม่กำกวมไว้เป็นอื่น แบนหัวข้อครอบคลุมทุกหน้า (ไม่เพียงบทความ) ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างกว้าง ๆ กับหัวข้อนั้น ตลอดจนบางส่วนของหน้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เขียนคนหนึ่งถูกแบนจากหัวข้อ "ลฟ้าอากาศ" ไม่เพียงแต่ผู้เขียนนั้นถูกห้ามมิให้เขียนบทความลมฟ้าอากาศเท่านั้น แต่ยังรวมอย่างอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศ อย่างเช่น

 • บทความและรายการที่สัมพันธ์ เช่น ลม และรายการบันทึกลมฟ้าอากาศ และหน้าคุย
 • หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศ รวมทั้งทุกหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับหมวดหมู่:สภาพอากาศ
 • หน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศ เช่น "โครงการวิกิอุตุนิยมวิทยา" และ "สถานีย่อย:ลมฟ้าอากาศ"
 • ส่วนที่เกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศในหน้าอื่น แม้ว่าหน้านั้นไม่มีหรือมีความเกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศน้อย เช่น ส่วนชื่อ "ภูมิอากาศ" ในบทความประเทศไทย อยู่ภายใต้แบนหัวข้อ แต่ส่วนที่เหลือของบทความไม่รวม
 • การอภิปรายหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศไม่ว่าที่ใดในวิกิพีเดีย ตัวอย่างเช่น การอภิปรายลบของบทความนักอุตุนิยมวิทยาคนหนึ่ง แต่ยังรวมความย่อการแก้ไข และหน้าผู้ใช้และหน้าคุยกับผู้ใช้ของผู้ใช้นั้นเอง (และหน้ากระบะทรายด้วย)

แบนการโต้ตอบ[แก้]

ความมุ่งหมายของแบนการโต้ตอบ คือ การหยุดความขัดแย้งระหว่างปัจเจกบุคคล แบนการโต้ตอบทางเดียวห้ามผู้ใช้หนึ่งคนมิให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้อีกคน แบนการโต้ตอบสองทางห้ามผู้ใช้ทั้งสองคนมิให้โต้ตอบกันและกัน แม้ปกติผู้ใช้ที่ถูกแบนการโต้ตอบยังได้รับอนุญาตให้แก้ไขหน้าเดียวกันหรืออภิปรายตราบเท่าที่หลีกเลี่ยงกัน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้โต้ตอบกัน

ผู้เขียนที่ถูกแบนการโต้ตอบไม่ได้รับอนุญาตให้

 • แก้ไขหน้าผู้ใช้และคุยกับผู้ใช้ของอีกฝ่าย
 • ตอบอีกฝ่ายในการอภิปราย
 • พาดพิงหรือออกความเห็นต่ออีกฝ่ายไม่ว่าที่ใดในวิกิพีเดีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ทำกลับซึ่งการแก้ไขของอีกฝ่ายในหน้าใด ๆ ไม่ว่าโดยใช้ฟังก์ชันย้อนหรือวิธีอื่น
 • ใช้ส่วนขยายขอบคุณเพื่อตอบสนองการแก้ไขของอีกฝ่าย

แบนการโต้ตอบสองฝ่ายไม่ตัดสินว่าใครผิดมักเป็นวิธีที่รวดเร็วและไม่มีใครเจ็บเพื่อป้องกันข้อพิพาทมิให้เกิดความอึดอัดเพิ่มหรือการรบกวนขยายวงกว้าง

ข้อยกเว้นของแบนจำกัด[แก้]

ยกเว้นระบุไว้เป็นอื่น แบนบทความ หน้า หัวข้อหรือการโต้ตอบไม่มีผลกับสิ่งต่อไปนี้:

 • การย้อนการก่อกวนชัดเจน (เช่นมีผู้นำเนื้อหาลามกมาลงแทน) หรือการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่ คำสำคัญคือ "ชัดเจน" นั่นคือ ไม่มีบุคคลมีเหตุผลคนใดจะไม่เห็นด้วย
 • เข้าร่วมการระงับข้อพิพาทอย่างถูกต้องและจำเป็น นั่นคือ การหารือความกังวลโดยชอบเกี่ยวกับแบนเองในที่ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
  • ขอให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการต่อการละเมิดแบนการโต้ตอบของผู้ใช้อีกคน (แต่ปกติไม่เกินหนึ่งครั้ง และเพียงกล่าวถึงข้อเท็จจริงของการละเมิดเท่านั้น)
  • ถามการทำให้กระจ่างที่จำเป็นเกี่ยวกับขอบเขตของแบน
  • อุทธรณ์แบน

ในฐานะผู้ใช้ถูกแบน หากคุณคิดว่าการแก้ไขของคุณได้รับการยกเว้นจากแบนตามกฎเหล่านี้ คุณควรอธิบายว่าเหตุใด ณ เวลาของการแก้ไข ตัวอย่างเช่น ในความย่อการแก้ไข เมื่อสงสัยอย่าแก้ไข แต่ให้เข้าร่วมการระงับข้อพิพาทหรือถามผู้อื่นที่กำหนดแบนเพื่อทำให้กระจ่าง

คำวินิจฉัยแบน[แก้]

อำนาจแบน[แก้]

คำวินิจฉัยแบนผู้เขียนคนใดคนหนึ่งสามารถกระทำโดยกลุ่มหรือกลุ่มบุคคลต่อไปนี้:

 1. ชุมชนวิกิพีเดียสามารถกำหนดแบนโดยความเห็นพ้อง ดังอธิบายไว้ในส่วนด้านล่าง
 2. คณะอนุญาโตตุลาการสามารถใช้แบนเป็นทางแก้ ปกติหลังคำขอการอนุญาโตตุลาการ
 3. มูลนิธิวิกิมีเดียมีอำนาจแบนผู้เขียน (ดูนโยบายแบนทั่วโลก) แม้มีการใช้อำนาจนี้น้อยครั้งในวิกิพีเดียภาษาไทยอย่างเดียว
 4. ผู้ใช้อาจถูกแบนทั่วโลกจากวิกิพีเดียภาษาไทยหรือโครงการวิกิมีเดียอื่นทั้งหมด ไม่ว่าโดยชุมชนวิกิมีเดียหรือมูลนิธิวิกิมีเดีย ในกรณีของชุมชนวิกิมีเดีย ผู้ใช้วิกิพีเดียภาษาไทยจะได้รับเชิญอย่างชัดเจนให้เข้าร่วมการอภิปรายเมทาวิกิเพื่อแบนผู้ใช้ที่กำลังกล่าวถึง

ยกเว้นที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้เขียนปัจเจก รวมทั้งผู้ดูแลระบบ ไม่อาจกำหนดแบนได้โดยตรง

แบนชุมชนและข้อจำกัด[แก้]

ชุมชนอาจบรรลุความเห็นพ้องในการกำหนดวิธีการบังคับประเภทต่าง ๆ ต่อผู้ใช้:

 • หากพิสูจน์แล้วว่าผู้เขียนคนหนึ่งมีพฤติกรรมรบกวนซ้ำ ๆ ในพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพื้นที่ขึ้นไปของวิกิพีเดีย ชุมชนอาจอภิปรายเพื่อกำหนดแบนหัวข้อ แบนการโต้ตอบ แบนทั้งโครงการ หรือการจำกัดการแก้ไขอย่างอื่น (ซึ่งอาจรวมบล็อกจำกัดเวลาหรือไม่มีกำหนด) ผ่านความเห็นพ้องของผู้เขียนซึ่งไม่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทพื้นเดิม เมื่อตัดสินความเห็นพ้อง ผู้ดูแลระบบที่ปิดอภิปรายจะประเมินความหนักแน่นและคุณภาพของการให้เหตุผล
 • ในบางกรณีชุมชนอาจทบทวนการบล็อกหรือคำขอปลดบล็อกของผู้เขียนแล้วบรรลุความเห็นพ้องของผู้เขียนที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนบล็อกนั้นเป็นวิธีการบังคับของชุมชน
 • ผู้เขียนที่ถูกบล็อกหรือยังถูกบล็อกอย่างไม่มีกำหนดหลังจากมีการทบทวนของชุมชนแล้วถือว่า "ถูกชุมชนวิกิพีเดียแบน"

อาจอภิปรายวิธีการบังคับของชุมชนได้ที่ วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ (แนะนำ) หรือ วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ อาจจัดระเบียบการอภิปรายโดยใช้แม่แบบเพื่อแยกแยะความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และเพื่อเปิดช่องให้ผู้เขียนต้นเรื่องโพสต์คำตอบได้ การอภิปรายวิธีการบังคับปกติเปิดไว้ (24 ชั่วโมง?) เพื่อให้เวลาสำหรับความเห็นจากสมาชิกชุมชนจำนวนหนึ่ง หากปรากฏว่าการอภิปรายนั้นบรรลุความเห็นพ้องสำหรับวิธีการบังคับจำเพาะ ผู้ดูแลระบบที่ไม่เกี่ยวข้องจะแจ้งผู้เขียนนั้นตามนั้น และใช้บล็อกใด ๆ ตามที่มีการเรียกร้อง จากนั้นจะปิดการอภิปราย และควรลงบันทึกวิธีการบังคับในที่ี่เหมาะสมตามความจำเป็น หากบล็อกมีการกำหนดเพื่อใช้บังคับวิธีการบังคับของชุมชน กรุณาใส่ลิงก์ไปการอภิปรายนั้นและหมายเหตุว่าบล็อกนั้นเป็นการใช้บังคับวิธีการบังคับของชุมชนในปูมการบล็อก

ผู้เขียนที่ไม่มีชื่อผู้ใช้อาจถูกชุมชนแบนได้เช่นกัน แต่แบนผู้เขียนที่ใช้เฉพาะที่อยู่ไอพีนั้นพบน้อย

ระยะเวลาแบน[แก้]

แบนมิได้ตั้งใจให้เป็นมาตรการระยะสั้น บางทีแบนอาจเป็นระยะตายตัวเป็นหลักเดือน บ่อยครั้งมักไม่เจาะจงระยะเวลา เพราะแบนเป็นคำวินิจฉัยที่ผู้เขียนไม่สามารถแก้ไขหรือเข้าร่วมในบางประเด็นที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้

Review and reversal of bans[แก้]

Appeals of bans imposed by the community[แก้]

Bans imposed by the community may be appealed to the community or, where there are serious questions about the validity of the ban discussion or its closure, to the Arbitration Committee.[1]

 • Editors who are banned from a topic area or certain pages but can otherwise edit, may appeal (and comment in an appeal discussion) on-wiki, either at the administrators' noticeboard, or, if there are serious questions about the validity of the ban discussion or its closure, by filing a case request [1].
 • Editors who cannot edit any page except their talk page may:
 • Post an appeal or comment there and ask (by email or other off-site means such as UTRS) for it to be reposted to the appropriate discussion board. This is a voluntary act and should not be abused or used to excess.
 • Submit an appeal to the Unblock Ticket Request System and ask to an administrator to post it to the appropriate discussion board. This is a voluntary act and should not be abused or used to excess.
 • Where there are serious questions about the validity of the ban discussion or its closure, appeal by email to the Arbitration Committee. An e-mail appeal must specify the banned editor's Wikipedia username and any other usernames he or she has used to edit Wikipedia in the past two years. (Using Wikipedia's email feature to email Arbitration Committee automatically reveals the account used for sending it.) The appeal should clearly but succinctly explain the reasons the editor feels the ban should be overturned, such as what lessons the editor has learned since the ban or block was imposed, how the editor would conduct himself or herself differently in the future if they are allowed to resume editing, or why they believe the ban was unfair. The editor should also include links to any relevant on-wiki discussions and any other information necessary to understand the grounds for the appeal.
 • Editors unable to edit any page (even their talk page) should appeal through the Unblock Ticket Request System asking an administrator to post their appeal to the appropriate discussion board. This is a voluntary act, and should not be abused or used to excess.
 • In some cases, a banned editor may be unblocked for the purpose of filing an appeal. In such cases, editing of any unrelated page or other matter is grounds for immediate re-blocking. Editors banned by the Arbitration Committee must appeal to the Committee.

Appeal of Arbitration Committee decisions[แก้]

Appeal to the Arbitration Committee[แก้]

 • Editors who are banned from a topic area or certain pages but can otherwise edit, may appeal (and comment in an appeal discussion) on-wiki, by filing an amendment request.
 • Editors who are blocked from editing by the Arbitration Committee can appeal by emailing the Arbitration Committee using the EmailUser function or, if email is disabled, by emailing แม่แบบ:Nospam.

  An e-mail appeal must specify the banned editor's Wikipedia username and any other usernames he or she has used to edit Wikipedia in the past two years. The appeal should clearly but succinctly explain the reasons the editor feels the ban should be overturned, such as what lessons the editor has learned since the ban or block was imposed, how the editor would conduct himself or herself differently in the future if they are allowed to resume editing, or why they believe the ban was unfair. The editor should also include links to any relevant on-wiki discussions and any other information necessary to understand the grounds for the appeal.

Appeal to Jimbo Wales[แก้]

ดูเพิ่มเติมที่: Appeal to Jimbo Wales

Any arbitration decision may be appealed to Jimbo Wales. While it is not unusual for him to consider an appeal, it is exceedingly unusual for him to overturn such a decision. A topic banned editor cannot discuss the topic ban or topic on Jimbo's talk page, but they are allowed to appeal the topic ban to Jimbo Wales. An appeal should be lodged at his user talk page within one week of the ArbCom decision.

Arbitration enforcement bans[แก้]

The following are the applicable parts from the standard provision for appeals of arbitration enforcement bans:

Appeals by sanctioned editors

Appeals may be made only by the editor under sanction and only for a currently active sanction. The process has three possible stages (see "Important notes" below). The editor may:

 1. ask the enforcing administrator to reconsider their original decision;
 2. request review at the arbitration enforcement noticeboard ("AE") or at the administrators’ noticeboard ("AN"); and
 3. submit a request for amendment at "ARCA". If the editor is blocked, the appeal may be made by email through Special:EmailUser/Arbitration Committee (or, if email access is revoked, to arbcom-l@lists.wikimedia.org).

Important notes:

 1. For a request to succeed, either
(i) the clear and substantial consensus of (a) uninvolved administrators at AE or (b) uninvolved editors at AN or
(ii) a passing motion of arbitrators at ARCA
is required. If consensus at AE or AN is unclear, the status quo prevails.
 1. While asking the enforcing administrator and seeking reviews at AN or AE are not mandatory prior to seeking a decision from the committee, once the committee has reviewed a request, further substantive review at any forum is barred. The sole exception is editors under an active sanction who may still request an easing or removal of the sanction on the grounds that said sanction is no longer needed, but such requests may only be made once every six months, or whatever longer period the committee may specify.
 2. These provisions apply only to discretionary sanctions placed by administrators and to blocks placed by administrators to enforce arbitration case decisions. They do not apply to sanctions directly authorised by the committee, and enacted either by arbitrators or by arbitration clerks, or to special functionary blocks of whatever nature.

— Arbitration Committee, Standard provision for appeals and modifications

Evasion and enforcement[แก้]

Wikipedia's approach to enforcing bans balances a number of competing concerns:

 • Maximizing the quality of the encyclopedia.
 • Avoiding inconvenience or aggravation to any victims of mistaken identity.
 • Maximizing the number of editors who can edit Wikipedia.
 • Avoiding conflict within the community over banned editors.
 • Dissuading or preventing banned editors from editing Wikipedia or the relevant area of the ban.

As a result, enforcement has a number of aspects. While all editors are expected to respect the enforcement of policies by not undermining or sabotaging them, no editor is personally obligated to help enforce any ban.

Bans apply to all editing, good or bad[แก้]

Editors are only site-banned as a last resort, usually for extreme or very persistent problems that have not been resolved by lesser sanctions and that often resulted in considerable disruption or stress to other editors. A ban is not merely a request to avoid editing "unless they behave". The measure of a site ban is that even if the editor were to make good edits, permitting them to re-join the community is perceived to pose enough risk of disruption, issues, or harm, that they may not edit at all, even if the edits seem good.[2]

A number of banned editors have used "good editing" (such as anti-vandalism edits) tactically, to try and game the banning system, "prove" they cannot be banned, or force editors into the paradox of either allowing banned editing or removing good content. Even if the editor only makes good edits, they will be rebanned for evasion.[3]

On very rare occasions, a limited exception may be requested; for example, to participate in a particular discussion.[4]

If there is any doubt whether a limited ban prohibits any specific edit, the banned editor should assume that it does, unless whoever imposed the ban expressly clarifies that it does not. If clarification is not sought before making the edit, the banned editor assumes the risk that an administrator takes a broader view of the scope of the ban and enforces it with a block or other sanction.

Blocks[แก้]

In the case of project-wide bans, the primary account of any banned editor may be entirely blocked for the duration of the ban.

If the banned editor creates sock puppet accounts to evade the ban, these usually will be blocked as well. When evasion is a problem, the IP address of a banned editor who edits from a static IP address may also be blocked for the duration of the ban. If a banned editor evades the ban from a range of addresses, short-term IP blocks may be used.

Reset of ban following evasion[แก้]

It is customary for the "ban timer" to be reset or extended if a banned editor attempts to edit in spite of the ban. No formal consideration is typically necessary. For example, if someone is banned for ten months, but on the sixth month attempts to evade the ban, then the ban timer may be reset from "four months remaining" to "ten months remaining", so if the editor does not subsequently evade the ban again, his or her eventual total duration would be 16 months. Repeated evasion may lead to a longer or more serious sanction.

An editor who has been banned or has had their account blocked, and tries to evade this by creating a new account, is known as a reincarnation of the old account. Obvious reincarnations are easily dealt with—the account is blocked and contributions are reverted or deleted, as discussed above. See sock puppet for policy on dealing with unclear cases.

Edits by and on behalf of banned editors [แก้]

Anyone is free to revert any edits made in violation of a ban, without giving any further reason and without regard to the three-revert rule. This does not mean that edits must be reverted just because they were made by a banned editor (obviously helpful changes, such as fixing typos or undoing vandalism, can be allowed to stand), but the presumption in ambiguous cases should be to revert.

When reverting edits, care should be taken not to reinstate material that may be in violation of such core policies as neutrality, verifiability, and biographies of living persons.

Pages created by banned users in violation of their ban, and which have no substantial edits by others, are eligible for speedy deletion. Any editor can use the template {{db-g5}}, or its alternative name {{db-banned}}, to mark such a page. If editors other than the banned editor have made good-faith contributions to the page or its talk page, it is courteous to inform them that the page was created by a banned editor, and then decide on a case-by-case basis what to do.

Since categorization can impact many pages, and deletion of a category without merging can leave pages orphaned, you should carefully consider what to do with categories created by a banned user. Blatantly useless categories can be speedy-deleted, as well as any categories which clearly violate existing category standards. Care should nonetheless be taken to see if articles need to be merged to a parent category before the speedy deletion. Categories created by a banned user which may be useful or fit into a larger category scheme should be tagged for discussion and possible merging using the categories for discussion process instead of deleting them outright.

Proxying[แก้]

บทความนี้เกี่ยวกับWP:PROXYING สำหรับthe Wikipedia policy on open proxy servers ดูที่ WP:PROXY

Wikipedians in turn are not permitted to post or edit material at the direction of a banned or blocked editor (sometimes called proxy editing or proxying) unless they are able to show that the changes are either verifiable or productive and they have independent reasons for making such edits. Editors who reinstate edits made by a banned or blocked editor take complete responsibility for the content.

New accounts which engage in the same behavior as a banned editor or blocked account in the same context, and who appear to be editing Wikipedia solely for that purpose, are subject to the remedies applied to the editor whose behavior they are imitating.[5] See also the policy on sockpuppetry and meatpuppetry.

User pages[แก้]

Banned editors' user and user talk pages should be updated with a notice of the ban, linking to any applicable discussion or decision-making pages. The purpose of this notice is to announce the ban to editors encountering the banned editor's edits. Indefinitely site-banned editors may be restricted from editing their user talk page or using e-mail.

Further enforcement measures[แก้]

Serious, ongoing ban evasion is sometimes dealt with by technical means or by making an abuse complaint with the operator of the network from which the edits originate.

Difference between bans and blocks[แก้]

The standard distinction is that a ban is a social decision about the right to edit; a block is a technically imposed enforcement setting.

The MediaWiki software does not have the capability to prevent editing selectively.[6] Editors who are banned from specific pages or topics must immediately cease editing these pages or topics. If they do not, then a block will be used to enforce the ban. Such a block will necessarily prevent their editing of the entire site, but they are not banned from the site and remain members of the community.

An editor who is "sitebanned" (which may sometimes be described as a "full ban") has been completely ejected from the project. For the duration of their ban their edits are subject to reversion, although personal attacks towards them remain unacceptable.

  Blocked
(including "indefinite blocks")
Site banned Page/topic banned
Still a member of the community? Yes, although currently unable to edit No Yes
Access to own talk page? Usually allowed unless abused Usually not allowed Yes
Imposing of block/ban May be imposed by any uninvolved admin May only be imposed by the Arbitration Committee, Jimbo Wales, the Wikimedia Foundation (or uninvolved users specifically authorized by one of these), or by community consensus. In the event an indefinitely blocked editor has continued to be disruptive and no administrator is willing to unblock, they are considered de facto banned.
Content created during block or ban
(by the user or by someone acting on their behalf)
Edits by the editor or on his or her behalf may be reverted without question (exceptions), and any pages where the blocked/banned editor is both the page's creator and the only substantial contributor may be speedily deleted under CSD#G5. Edits by the editor or on his or her behalf that are clearly within the topic area may be reverted without question (exceptions), and any pages where the banned editor is both the page's creator and the only substantial contributor may be speedily deleted under CSD#G5. If there is any reasonable doubt as to whether the page falls within the topic ban, discussion prior to deletion is generally warranted.

Other considerations[แก้]

Conduct towards banned editors[แก้]

Wikipedia's hope for banned editors is that they will leave Wikipedia or the affected area with their pride and dignity intact, whether permanently or for the duration of their ban. It is unacceptable to take advantage of banned editors, whether by mocking, baiting, or otherwise abusing them. Personal attacks, outing and other behaviours remain unacceptable even if directed towards a banned editor.

Scope and reciprocity[แก้]

The English-language Wikipedia does not have authority over the Meta-Wiki, Wikimedia sister projects, or Wikipedias in languages other than English. As such, bans issued by the English Wikipedia community or Arbitration Committee are not binding on other projects.

See also[แก้]

Notes[แก้]

 1. 1.0 1.1 Note the committee generally considers appeals of community sanctions only if there were serious questions about the validity of the ban discussion or its closure, as discussed at a past case finding
 2. Examples of use at Requests for Arbitration: by Hersfold, by Newyorkbrad, by Vassyana (line 478+) ("A ban is a ban. It's not uncommon for people to make "good" edits to create a soapbox for disputing their ban and/or thumbing their nose at the project. Let's not enable them").
 3. For example this case.
 4. For example, this motion where a topic-banned editor was allowed to participate in featured content discussions of his (non-contentious) diagrams.
 5. See Wikipedia:Requests for arbitration/Agapetos angel#Meatpuppets. See also: Wikipedia:Tag team
 6. Although simple page bans could be implemented in software, there is no easy way for software to determine whether an editor is editing in violation of other kinds of ban – on a given topic or issue, interacting with a given editor, or many other kinds of nuanced behavior. Bans require human judgment.

แม่แบบ:New admin school แม่แบบ:Wikipedia accounts