ผู้ใช้:Antelope/กล่องผู้ใช้

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
  en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
  This user can contribute with an intermediate level of English.
  000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
  030 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
  050 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
  070 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วารสารศาสตร์ การพิมพ์
  090 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก
  160 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
  200 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ศาสนา
  210 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ศาสนาธรรมชาติ
  290 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ
  310 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สถิติศาสตร์
  330 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  เศรษฐศาสตร์
  340 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  กฎหมาย
  390 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
  400 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษา
  410 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษาศาสตร์
  420 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษาอังกฤษ
  430 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษาเยอรมัน
  440 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
  450 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
  460 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
  470 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษาละติน
  480 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษากรีก
  490 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษาอื่นๆ
  500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิทยาศาสตร์
  510 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  คณิตศาสตร์
  520 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ดาราศาสตร์
  540 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  เคมี
  560 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  บรรพชีวินวิทยา
  570 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
  580 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  พฤกษศาสตร์
  590 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สัตววิทยา
  600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
  610 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  แพทยศาสตร์
  620 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิศวกรรมศาสตร์
  630 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  เกษตรศาสตร์
  680 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
  690 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  การก่อสร้าง
  720 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สถาปัตยกรรม
  730 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประติมากรรม
  740 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
  750 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  จิตรกรรม ภาพเขียน
  770 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  การถ่ายรูป ภาพถ่าย
  790 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  การบันเทิง นันทนาการ กีฬา
  800 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วรรณกรรม วรรณคดี
  890 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วรรณคดีภาษาอื่นๆ
  900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์
  910 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว
  920 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ชีวประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  930 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
  940 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
  950 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
  970 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
  980 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
  990 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก