บัณฑูร ล่ำซำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑูร ล่ำซำ

เกิด15 มกราคม พ.ศ. 2496 (71 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย ไทย
อาชีพนักธุรกิจ
คู่สมรสอุษา จิรพงศ์
(2531-ปัจจุบัน)[1]
บุตรสงกานดา ล่ำซำ
กรพัฒน์ ล่ำซำ
นาถพิชญ์ ล่ำซำ
บุพการีบัญชา ล่ำซำ
ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ

บัณฑูร ล่ำซำ (15 มกราคม พ.ศ. 2496) ชื่อเล่น ปั้น[2] เป็นทายาทธุรกิจตระกูลล่ำซำ ผู้เป็นบุตรของบัญชา ล่ำซำ และท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ มารดาเป็นพี่สาวต่างมารดาของหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นนัดดาในหม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล

ประวัติ[แก้]

บัณฑูร ล่ำซำเกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรของบัญชา และท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ (นามเดิม หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ เทวกุล) ซึ่งเป็นธิดาของพลตรี หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล กับหม่อมราชวงศ์สอางค์ ปราโมช มีน้องสาวสองคน บัณฑูร ล่ำซำ เป็นหลานปู่ของโชติ ล่ำซำ ผู้ก่อตั้งธนาคารกสิกรไทยในปี พ.ศ. 2488

บัณฑูร ล่ำซำ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ Phillip Exeter Academy สหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (BA in Chemical Engineering) จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

หลังจบการศึกษา บัณฑูร ล่ำซำ เข้ารับราชการทหารประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม เป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะเข้าทำงานที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2522 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศในปี 2529 จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการธนาคารในปี 2530 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2533 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2534 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2535

ในปี 2537 ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ (วิกฤติต้มยำกุ้ง) ในปี 2540 บัณฑูร ล่ำซำ เป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มนำการรื้อปรับกระบวนการทำงาน (Reengineering) มาใช้ในธุรกิจการเงินและเป็นองค์กรแรกของประเทศไทย

บัณฑูร ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2545 และในปีถัดมาได้ปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของธนาคารจาก Thai Farmers Bank เป็น KASIKORNBANK เปลี่ยนตราสัญญลักษณ์ของธนาคารและปรับรูปแบบการเขียนตัวอักษร K โดยใช้พู่กันจีน ในปี 2553 เมื่อ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย บัณฑูร จึงเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และปรับโครงสร้างการบริหารของธนาคารกสิกรไทยเป็น 4 ภูมิ (Domain) มีผู้ประสานงานภูมิ (Domain Coordinators) 4 คน ได้แก่ Business Domain, Risk Domain, Infrastructure Domain, และ Resource Domain

บัณฑูร ล่ำซำ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563[3]

ในปี 2556 บัณฑูรได้เปิดตัวผลงานนิยายรักโรแมนติกที่เสมือนรวบรวมอัตชีวประวัติของตนเองชื่อ สิเนหามนตาแห่งลานนา เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และตำนานจังหวัดน่าน ซึ่งเขาใช้เวลาว่างในการเขียนและศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นระยะเวลาร่วม 1 ปี 1 เดือน โดยทำยอดจัดพิมพ์ 3 ครั้งในช่วง 2 เดือนแรกที่ 20,000 เล่ม

บัณฑูร ล่ำซำ มีกิจกรรมยามว่างคือ เล่นดนตรีไทย เล่นแซกโซโฟน พายเรือแคนูที่แม่น้ำเจ้าพระยาในยามเย็น ที่บริเวณข้างสำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[แก้]

 • ประธานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการสภากาชาดไทย
 • กรรมการมูลนิธิสายใจไทย
 • กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ไวยาวัจกร วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ไวยาวัจกร วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

การทำงาน[แก้]

2520-2522 รับราชการทหารประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

2522-2530 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย

2530-2533 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการธนาคาร

2533-2534 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

2534-2535 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

2535-2544 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

2541-2543 ประธานสมาคมธนาคารไทย

2545-2546 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

2546-2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

2553-2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

2556-2563 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

2563- ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย

การศึกษา[แก้]

2501-2504 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

2504-2510 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2510-2514 Phillips Exeter Academy (New Hampshire, U.S.A.)

2514-2518 ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเคมี (B.S.E.) (เกียรตินิยม) Princeton University, U.S.A.

2518-2520 ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (M.B.A) Harvard University, U.S.A.

2538 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2544 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2546 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

2537  นายธนาคารแห่งปี 2537 จากวารสารการเงินธนาคาร

2541  นักธนาคารแห่งปี 2541 จากนิตยสารดอกเบี้ย

2542  นักธนาคารแห่งปี 2542 จากนิตยสารดอกเบี้ย

      นักการเงินแห่งปี 2542 จากวารสารการเงินธนาคาร

2543  สตาร์ ออฟ เอเชีย สาขานักการเงิน จากนิตยสารบิสซิเนส วีค

2546  Best CEO 2003 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

2552  นักการเงินแห่งปี 2552 จากวารสารการเงินธนาคาร

2553  นักการธนาคารที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทย จากนิตยสาร ดิ เอเชียน แบงก์เกอร์

2554  ผู้บริหารยอดเยี่ยมของเอเชีย จากวารสารคอร์เปอเรท กัฟเวอร์แนนซ์ เอเชีย

2555  ผู้บริหารยอดเยี่ยมของเอเชียจากวารสาร Corporate Governance Asia

Asia Best CEO (Investor Relations) จากวารสาร Corporate Governance Asia

รางวัล CEO ยอดเยี่ยมจากงาน SAA Awards for Listed Company 2012 โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

2557 รางวัล CEO ยอดเยี่ยมจากงาน SAA Awards for Listed Company 2013

Best Investor Relations by a CEO จาก IR Magazine

2558 Asia’s Best CEO (Investor Relations)

Best CEO Award

2559 The Asian Banker Leadership Achievement in Thailand Award from the Asian Banker

Asia’s Best CEO (Investor Relations) จากวารสาร Corporate Governance Asia

2561 Asia’s Best CEO (Investor Relations) จากวารสาร Corporate Governance Asia

อ้างอิง[แก้]

 1. "Thairath Newspaper. บัณฑูร ล่ำซำ (Bantoon Lamsam)". สืบค้นเมื่อ November 27, 2013.
 2. โลโก้ใหม่. หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. ปีที่ 35 ฉบับที่ 12444. วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555. ISSN 1686-8188. หน้า 17
 3. 'บัณฑูร' ไขก๊อกประธานบอร์ดกสิกรไทย
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2008-12-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๓๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]